Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4274/B-Zbl

Obchodné meno: 
ProHealth, a.s.
 
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
 
IČO: 
43 765 513
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
19.10.2007
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
rozhodnutie jediného akcionára o zmene dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
podpisový vzor nového člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 02.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
1 - Plnomocenstvo udelené advokátskej kancelárii Škubla & Partneri s. r. o..asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.10.2016
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
notárska zápisnica N 219/2016, Nz 35866/2016 zo dňa 10.10.2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 11.10.2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 6.6.2016
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Úplné znenie Stanov zo dňa 30.4.2015
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Notárska zápinica N 271/2015 zo dňa 29.4.2015
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Notárska zápisnica N 6/2015, Nz 389/2015, NCRls 405/2015
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Úplné znenie stanov a.s. z 9.1.2015
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
stanovy a.s. k 16.07.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
notárska zápisnica N 120/2013 Nz 21950/2013 NCRls 22387/2013 zo dňa 28.06.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
plnomocenstvo zo dňa 15.07.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka 2011, Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Notárska zápisnica N 59/2012, Nz 10437/2012 zo dňa 23.3.2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 23.3.2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
účtovná závierka 2010, vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 11.6.2010
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Notárska zápisnica N 481/2010, Nz 14783/2010, NCRls 15039/2010
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Notárska zápisnica N 768/2009, Nz 32223/2009, NCRls 32725/2009, Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Úplné znenie Stanov k 23.9.2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2009, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Plnomocenstvo pre - Mgr. Martinu Jirkovú, zo dňa 28.9.2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
úplné znenie stanov 7.7.2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Notárska zápisnica N 444/2009, Nz 20140/2009, NCRls 20364/2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 10.3.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Plnomocenstvo pre Mgr. Martinu Jirkovú zo dňa 15.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Notárska zápisnica N 877/2008, Nz 52381/2008, NCRIs 51906/2008 z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Čestné prehlásenie predstavenstva z 3.12.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Stanovy z 4.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Stanovy z 14.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Stanovy z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Podpisový vzor - MUDr. Ján Hrubiško
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Podpisový vzor - MUDr. Ján Hrubiško
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Podpisový vzor - Ing. Beáta Haramiová
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
Výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora 31.5.2008,Zápisnica z VZ 5.6.2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Podpisový vzor Mgr. Martina Jirková zo dňa 26.09.2007
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Notárska zápisnica N 781/2007 Nz 38271/2007 NCRls 38032/2007 zo dňa 26.09.2007,Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 26.09.2007
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/42345-2/CRl zo dňa 01.10.2007
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 26.09.2006
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Volba členov predstavenstva - Mgr.Martina Jirková zo dňa 26.09.2007
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR