Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10469/T-Zbl

Obchodné meno: 
ENAGRO, a.s.
 
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
 
IČO: 
43 814 808
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
06.11.2007
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 201/07, Nz 41661/07, NCRls 41344/07
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Robert Spišák
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Zoltán Hegyi
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 20.10.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 20.10.2008)
Čestné vyhlásenie z 8.10.2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 17.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.03.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.03.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Notárska zápisnica N 336/09, Nz 37999/09, NCRls 38585/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Zápisnica z MVZ z 01.08.2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Podpisový vzor Martina Dutková
  (Dátum doručenia: 07.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Notárska zápisnica N 64/2017, Nz 2699/2017, NCRls 2731/2017 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Notárska zápisnica N 253/2017, Nz 32276/2017, NCRls 32987/2017 + úplné znenie Stanov k 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Plnomocenstvo od jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.11.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Notárska zápisnica N 1039/2015, Nz 57870/2015, NCRls 58865/2015
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Štefan Tóth
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Plnomocenstvo od jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Zoltán Hegyi
  (Dátum doručenia: 03.03.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 03.03.2014)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.03.2014)
Notárska zápisnica o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára N 73/2014, Nz 7843/2014, NCRls 7990/2014
  (Dátum doručenia: 03.03.2014)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Správa o overení súladu + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.09.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Notárska zápisnica N 479/10, Nz 32150/10, NCRls 32640/10
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bc. Erika Bartalová
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Alexandra Brozsová
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)