Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10353/R-Zbl

Obchodné meno: 
KMET Handlová, a.s.
 
Sídlo: 
ul. F. Nádaždyho 92/2
Handlová 972 51
 
IČO: 
36 334 634
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
14.04.2004
 
Uložené listiny: 
Živnostenský list vydaný Obv. úradom Prievidza
  (Dátum doručenia: 17.10.2005)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu v Bratislave
  (Dátum doručenia: 17.10.2005)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 17.10.2005)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Zápisnica z V Z
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Notárska zápisnica N 212/07, NZ 21046/07
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Vyhlásenie 22052007
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Notárska zápisnica N 212/2007 NZ 21046/2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Úmrtný list
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Oznámenie o odstúpení čl. DR
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Súhlas s ust. do funkcie čl. DR
  (Dátum doručenia: 30.01.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Podpisový vzor člena DR - Tomáš Munzar
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Podpisový vzor člena DR - Robert Śuník
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Podpisový vzor -člena DR - Mgr. Alice Klementová
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Podpisový vzor člena DR - Ing.Tatiana Molnárová
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Podpisový vzor člena DR - Zdeňka Molnárová
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Výročná správa za 2011
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
Správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Zápis z DR
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Zápis z DR
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Not. zápisnica N 34/04 NZ 14104/04
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zápisnica o mimoriadnom VZ - 16.07.2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Zápisnica o zasadnutí DR
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Zápisnica z 3. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Vzdanie sa funkcie čl.predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Súhlas menovaním a podpisový vzor Predsedu predstavenstva - Erika Karová
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Podpisový vzor člena Predstavenstva-Ján Kara
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor člena DR
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Marianna Pačová
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor člena DR- Anna Ďuranová
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor člena DR
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Notárska zápisnica N 1532/2018
  (Dátum doručenia: 20.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Podpisové vzory čl.predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účotvná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
Výpis uznesenia z VZ
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Výpis uznesenie z Vz
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Menovanie za člena DR - Ing. Pavel Sněhota, PHD.
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Not. zápisnica N 125/2010 NZ 45463/2010
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápis z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Notárska zápisnica N 664/04 NZ 93692/04
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápis z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.02.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Notárska zápisnica N 540/04 NZ 66953/04
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Notárska zápisnica N 529/04 NZ 62451/2004
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Rozhodnutie DR zo dňa 18.02.2004
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Prehlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Zápisnica o MVZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
Notárska zápisnica N 120/2019, NZ 20214/2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Zápisnica o zasadnutí dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Notárska zápisnica N 134/2020, NZ 17354/2020
  (Dátum doručenia: 06.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Notárska zápisnica - osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2020)
Stanovy 26.06.2020
  (Dátum doručenia: 06.07.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)