Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  237/L-Zbl

Obchodné meno: 
BCI, a.s.
 
Sídlo: 
Mydlárska 8718/7A
Žilina 010 01
 
IČO: 
31 617 794
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.1994
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Suhlas A.Gregus.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Suhlas Ing.Radvan.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Suhlas Ing.Kery.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Podpisovz vzor+Suhlas.zep
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Rozhodnutie jedineho spolocnika .zep
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
Royhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 25.01.2017)
Suhlas ustanovenim+ podpisovz vzor.zep
  (Dátum doručenia: 25.01.2017)
Notarska zapisnica .zep
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Uplne znenie Stanov .zep
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Vyhlasenie predsedu predstavenstva M.Altusa.zep
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Sprava auditora, uctovna zavierka 1.zep 2014
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Sprava auditora, uctovna zavierka 2.zep- poznámky 2014
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Rozhodnutie jedineho akcionara spolocnosti .zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2016)
Podpisovy vzor+suhlas A.Gregus.zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2016)
Podpisovy vzor+suhlas s ustanovenim do funkcie Ing.P.Talafa.zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2016)
Podpisovy vzor+suhlas s ustanovenim do funkcie Ing.J.Kabatier.zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2016)
rozhodnutie jedineho akcionara .zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2016)
Podpisovy vzor predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Vyhlasenie predsedu predstavenstva .zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Vykaz ziskov a strat .zep2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Dodatok spravy auditora .zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Suvaha.zep2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Sprava nezavisleho auditora .zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Vyrocna sprava rok 2013.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Poznamky 1.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Poznamky 2.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Uznesenie OS Žilina č.k. 3R 4/2013-1301 zo dňa 1.7.2014, ktorým súd potvrdil rešt. plán a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
NZ 14359/2014 zo dňa 14/4/2014
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
podpisový vzor M. Altus
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
úplné znenie stanov 14/4/2014
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
zapisnica +listina pritomnych akcionarov .zep
  (Dátum doručenia: 24.03.2014)
zapisnica z VZ .zep
  (Dátum doručenia: 27.02.2014)
podpisovy vzor predsedu predstavenstva .zep
  (Dátum doručenia: 27.02.2014)
Uznesenie OS Žilina, č.k.: 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktorým súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
úplné znenie stanov z 9/12/13
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Notárska zápisnica 4.11.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Notárska zápisnica 9.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Podpisový vzor: M.Altus
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Osvedčenie z VZ-NZ 43521/13 z 19/11/13+dodatok 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Osvedčenie z VZ-NZ 39561/13 z 4/11/13+dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Úplné znenie Stanov AS z 19/11/13
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Podpisový vzor: Ing.S.Bodis
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Rozhodnutie akcionára z 25/10/13
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 11.10.2013)
rozhodnutie valného zhromaždenia z 29/4/13
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Zápisnica z VZ zo dňa 24.07.2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
NZ 16334/2011 zo dňa 6/5/2011 - zmluva o zlúčení (SPV BCI, s.r.o.- zanikajúca spoločnosť a BCI, a.s. - nástupnícka spoločnosť)
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17/3/2011
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
NZ 16333/2011 zo dňa 6/5/2011 - rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení z 14/2/11
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
výročná správa 2009 + overenie ÚZ + rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
účtovná závierka 2009 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Rozhodnutie akcionára z 1/7/10
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Podpisový vzor: Ing.I.Kimlička, Ing.J.Bodis, S.Bodis
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Podpisový vzor: S.Bodis, Ing.J.Bodis, Ing.B.Sališ, L.Bodis
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
Rozhodnutie akcionára z 1/3/10
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
účtovná závierka 2008 + SNA + VS
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
stanovy akciovej spoločnosti úplné znenie 20.03.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
podpisový vzor Ing. MIlan Čička, Ing. Marián Madunický
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
NZ 5815/09 - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.2.2009
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Notárska zápisnica Nz 28126/2008 zo dňa 1.7.2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
učtovná závierka 2007 +VS
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení z 7/12/07
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Plnomocenstvo z 13/12/07
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Rozhodnutie akcionára NZ 37658/07 z 21/9/07
  (Dátum doručenia: 05.11.2007)
Notárska zápisnica zo dňa 13.6.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 14.6.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.6.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Výročná správa 2006, účt. závierka 2006,
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Zápis val. zhromaždenia, podpisové vzory,
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Účtovná závierka 2005+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výpis zo ŽR,
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Podpisový vzor konateľa: Ing. I. Kimlička,
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Úplné znenie stanov: 4.11.2005,
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Zápisnica z MVZ(NZ 52340/05): 4.11.2005
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Účtovná závierka 2004 + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Zápisnica z VZ dňa 7.4.2005,
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Účtovná závierka 2003, výročná správa, audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Nz 85159/03, listina akcionárov,
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Nz 42516/03, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 22.07.2003)
Účt. závierka 2002,
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Stanovy 10.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
účt. závierka, výr. správa 2001
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
VS 2000
  (Dátum doručenia: 20.06.2001)
výročná správa za rok 1999
  (Dátum doručenia: 29.06.2000)
účtovná závierka za rok 1997+výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.06.2000)
účtovná závierka za rok 1998+výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.06.2000)
výročná správa za rok 1994
  (Dátum doručenia: 26.06.2000)
výročná správa za rok 1995
  (Dátum doručenia: 26.06.2000)
výročná správa za rok 1996
  (Dátum doručenia: 20.06.2000)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.1998
  (Dátum doručenia: 30.06.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  27.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR