Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  14565/R-Zbl

Obchodné meno: 
HBP Security, s.r.o.
 
Sídlo: 
Cigeľ
Sebedražie 972 05
 
IČO: 
36 303 275
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
06.05.1998
 
Uložené listiny: 
Zakladateľská listina, STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia DR, prez. listina
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Uznesenie zo zasadnutia predst. zo dňa 16.12.2003
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Not. zápisnica N 431/03, NZ 124970/03, Listina prítomných na MVZ, Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Not. zápisnica N 562/02 NZ 560/02
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Odvolanie z funkcie konateľa
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Úplné znenie zakl.listiny
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Vzdanie sa funkcie - JUDr. Dušan Motús
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Podpisový vzor čl. Dozornej rady - JUDr. Milan Minárik
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Súhlas s vymenovaním čl. DR
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Podpisový vzor konateľa - JUDr. Jozef Štefanec
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Podpisový vzor konateľa - JUDr. Milan Minárik
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Podpisové vzory čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Správa audítora, Výkaz CASH FLOW
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Výkaz CASH FLOWk 31.12.2001, Správa audítora, Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.05.2002)
Výkaz ziskov, Súvaha, príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.05.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Správa o podnikateľskej činnosti
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka k 31.12.2014
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Správa o podnikateľskej činnosti za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 05.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Znal. posudok č. 02/2004
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Návrh zmien ZL a Stanov
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Odvolanie z funkcie predstavenstva a doz. rady, Ustanovenie do funkcie konateľa a doz. rady, Podpis. vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Rozhodnutie KR PZ Trenčín č. Lic-19-12/2003
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000833
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)