Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15086/T-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Swedwood Slovakia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Apollo Business Center II, Turčianska 2
Bratislava 821 09
 
IČO: 
31 354 572
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
16.07.1993
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 24/02, Nz 21/02
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Podpisový vzor - Niels Kjeldsen
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Notárska zápisnica N 141/02, Nz 134/02 a plná moc pre JUDr. Janu Mikulášovú
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Notárska zápisnica N 284/02, Nz 282/02
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Podpisové vzory - Ing. Viera Júzová, Kamil Cedula
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Notárska zápisnica N 77/03, Nz 30969/03
  (Dátum doručenia: 10.02.2003)
Notárska zápisnica N 284/02, Nz 282/02
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Podpisové vzory - Kamil Cedula, Ing. Viera Júzová
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Notárska zápisnica N 341/02, 338/02
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Notárska zápisnica N 163/03, Nz 73916/03
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Podpisový vzor - Martin Yngve Dahlgren
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Plná moc pre JUDr. Janu Mikulášovú
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Výročná správa, účtovná závierka a správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Notárska zápisnica Nz 38871/04, N 71/04 + Spoločenská zmluva - úplné znenie + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 90381/04, N 222/04 + Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Podpisový vzor konateľa - Nils Allan Bruno Winborg, Helsingborg
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Účtovná závierka k 31.08.2004 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Správa audítora k Výročnej správe k 31.08.2004
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Výročná správa 2004 + Účtovná závierka k 31.08.2004
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Správa audítora k Výročnej správe k 31.08.2005
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.08.2005
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Notárska zápisnica N 2/06, Nz 1175/06, NCRls 1235/06 + Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.03.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Notárska zápisnica N 85/2006, Nz 27367/2006, NCRls 27359/2006
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor Ing. Viera Jůzová, Bratislava - Nové Mesto
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ľubomír Nemec, Bratislava
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor RNDr. Oľga Bešinová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor Ing. Ivan Varačka, Trnava
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor Knut Gullesen, Baasmoen
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Roman Štefunko, Trnava
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Notárska zápisnica N 85/2006, Nz 27367/2006, NCRls 27359/2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor generálnej riaditeľky Ing. Viera Jůzová, Bratislava - Nové Mesto
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ľubomír Nemec, Bratislava
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu Ing. Ivan Varačka, Trnava
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu Knut Gullesen, Baasmoen
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Roman Štefunko, Trnava
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Podpisový vzor generálnej riaditeľky odštepného závodu RNDr. Oľga Bešinová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.08.2006
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Notárska zápisnica N 26/2007, Nz 10317/2007, NCRls 10346/2007
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Podpisový vzor Ing. Pavel Mahďák, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Podpisový vzor Ing. Juraj Kubiš, Kátlovce
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Podpisový vzor Kamil Cedula, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Podpisový vzor Ing. Milan Sury, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Zápisnica z VZ 13.02.2008
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Podpisový vzor konateľa - Mr. Nils Skaerbaek Nielsen
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Zápisnica z MVZ 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu - Keijo Henrik Erkheikki
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Zápisnica z MVZ 28.5.2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa Swedwood Slovakia, s.r.o. OZ Jasná
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Zápisnica z MVZ 23.6.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu - Kamil Cedula
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Zápisnica z MVZ 29.09.2008
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu - Ing. Zdeněk Tureček
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Zápisnica z VZ 25.02.2009
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu - Ing. Ľubor Podstupka
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Podpisový vzor generálneho riaditeľa odštepného závodu - Ing. Zdeněk Tureček
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Výročná správa k účtovnej závierke za rok končiaci 31. augusta 2008
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Zápisnica z MVZ 27.08.2009
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Podpisový vzor riaditeľa odštepného závodu - Gábor István Somlai
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Podpisový vzor konateľa - Sven Gunnar Korsell
  (Dátum doručenia: 09.09.2009)
Podpisový vzor konateľa - Eric Jan Henrik Andersson
  (Dátum doručenia: 09.09.2009)
Zmluva o predaji časti podniku medzi Swedwood Slovakia, s.r.o. a Swedspan Slovakia s.r.o.
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Dodatok č. 1 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Znalecký posudok číslo 93/2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Zápisnica z MVZ 26.01.2010
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)