Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  190/T-Zbl

Obchodné meno: 
Sereďský mäsový priemysel, a.s.
 
Sídlo: 
Bratislavská cesta 385
Sereď 926 00
 
IČO: 
31 412 866
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 11.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2023)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 26.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 26.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ladislav Laca
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Ivana Vavríková
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva František Zvrškovec
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Zápisnica z VZ z 30.06.2021
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Notárska zápisnica N 214/2018, Nz 7865/2018, NCRls 7986/2018
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Listina upisovateľov
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Notárska zápisnica N 502/2017, Nz 21952/2017, NCRls 22433/2017
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
Notárska zápisnica N 502/2017, Nz 21952/2017, NCRls 22433/2017 + Úplné znenie stanov + Výročná správa 2016 + Správa audítora 2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Zápis z VZ z 26.06.2015
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Poznámky k ÚZ 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2011
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Notárska zápisnica N 194/10, Nz 14954/10, NCRls 15213/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.06.2010)
Zápisnica z VZ 11.05.2009
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Zvrškovec
  (Dátum doručenia: 13.10.2008)
Zápisnica z VZ 21.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.10.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Účtovná závierka k 24.02.2007
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 01.12.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bohumír Zvrškovec, Bratislava
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Notárska zápisnica N 60/05, Nz 14461/05, NCRls 14260/05
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Správa audítora účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Zápisnica z VZ 13.07.2004
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
Notárska zápisnica Nz 399/02, N 409/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Správa audítora o účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)