Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  9279/B-Zbl

Obchodné meno: 
G4S Security Systems (SK), s.r.o.
 
Sídlo: 
Višňová 16
Bratislava 831 01
 
IČO: 
31 398 979
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
20.07.1995
 
Uložené listiny: 
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Notárska zápisnica zo dňa 24.9.2003, N 2413/2003, Nz 84272/2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1.6.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
živnostenský list zo dňa 14.6.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Živnostenský list Žo - 2005/30726/2/Z44 zo dňa 6.7.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.10.2007)
Živnostenský list z 9.5.2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Živnostenský list z 16.6.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Výročná správa za rok 2007,Správa nezávislého audítora 19.3.2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2007,Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 12.01.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka 2.12.2008
  (Dátum doručenia: 12.01.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 13.11.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Notárska zápisnica Nz 836/2002 zo dňa 13.11.2002, úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Podpisový vzor - Juraj Nádaši
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Výpis z Obchodného registra a priemyselnej komory pre Haaglanden
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Notárska zápisnica Nz 1113/2002, zmena zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Notárska zápisnica N 2413/2003, Nz 84272/2003 zo dňa 24.09.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Šándor
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26.09.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.08.2006
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2006
  (Dátum doručenia: 18.09.2006)
Živnostenský list zo dňa 29.09.2006
  (Dátum doručenia: 29.09.2006)
Podpisový vzor - Ľuboš Kravárik
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2010 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Plnomocenstvo pre JUDr Naďu Bagarovú zo dňa 17.9.2010 ( 2 exempláre )
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2010 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Plnomocentvo zo dňa 17.9.2010 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.06.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.9.2012
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Rozhodnutie+zakl. listina 1. cast.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Rozhodnutie+zakl.listina 2. cast.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Potvrdenie o splateni vkladu.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Notárska zápisnica N 250/2015, Nz 22280/2015, NCRls 22922/2015 z 25.6.2015
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Úplné znenie zakladateľske listiny zo dňa 1.4.2016
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
rozhodnutie o licencii zo dňa 15.05.2017
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 13.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Dodatok k zakladateľskej listiny zo dňa 28.01.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.01.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Notárska zápisnica z 30.3.2016
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)