Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10461/R-Zbl

Obchodné meno: 
AREPO-EKO, a.s.
 
Sídlo: 
Štverníky 662
Brezová pod Bradlom 906 13
 
IČO: 
34 112 367
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.12.1994
 
Uložené listiny: 
Zakladateľská listina, STANOVY, Not. záp. N 201/97 NZ 185/97, N 273/98 NZ 249/98
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Zápis z VZ zo dňa 28.05.2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Zápisnica z DR zo dňa 24.09.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Notárska zápisnica N 197/2004 NZ 71806/2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Not. zápisnica N 117/2009, NZ 41155/2009
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Not. zápisnica N 61/2011, NZ 22884/2011 - opravná doložka
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Opravná doložka k Not. zápisnici N 117/2009, NZ 41155/2009
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Not. zápisnica N 117/2009, NZ 41155/2009
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Zápis zo zasadnutia Vz
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Not. zápisnica N 61/2011, NZ 22884/2011
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
Podpisový vzor - Mgr. Katarína Valášková
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor - Ing. Daniela Kovačechová
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor - Ing. Samuel Valášek
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor - Mgr. Samuel Valášek
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor - Ing. Ján Kovačech
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Dlhošová
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
ročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Ročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Ročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Výkaz ziskov a strát + Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Ročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Ročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Ročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Ročná správa rok 2002, Správa nezávis. audítoraj, Zápis z val. zhromaždenia zo dňa 29.5.2003
  (Dátum doručenia: 22.07.2003)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2022)
Notárska zápisnica N 83/06, Nz 29522/06, NCRls 29487/06
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Horváth
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Daniela Kovačechová
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Samuel Valášek
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Súhlas člena DR so zvolením - Ing. Dana Černeková
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Súhlas člena DR so zvolením - Samuel Valášek
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Súhlas člena DR so zvolením - Ján Kovačech
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Vyhlásenie predstavenstva o akcionárovi
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Zápis z VZ 13.06.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)