Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18769/R-Zbl

Obchodné meno: 
THERMOPLASTIK s.r.o.
 
Sídlo: 
273
Poriadie 906 22
 
IČO: 
36 303 089
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
27.04.1998
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.04.2014)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka z rok 2011
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Správa o overení
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Dodatok č. 9, Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Vyhlásenie spoločníka - Ing. Vladimír Hradský
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Vyhlásenie spoločníka - Gunter Beiner
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Zápisnica z VZ 04.05.2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Dodatok č. 8 a Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Vyhlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu a správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Výročná správa k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Dodatok č. 7 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Zmluva o kúpe a prevode obchodných podielov
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Vyhlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Dodatok č. 6 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Dodatok č. 6 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Správa nezávislého audítora - účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Vyhlásenie ŠO
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Vyhlásenie konateľa o základnom imaní
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.02.2004)
Zápisnica z VZ zo 17.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.02.2004)
Účtovná závierka za r. 2001 s prísl.
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)