Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  19026/R-Zbl

Obchodné meno: 
FRUCTOP, s.r.o.
 
Sídlo: 
144
Ostratice 956 34
 
IČO: 
34 106 022
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
15.08.1994
 
Uložené listiny: 
Dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
Zápis z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
Podpisovný vzor konateľov Giulio De Luca, Roberto Padovani, Ottavio Carlo Angelo Riccadonna
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Zápis z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Účtovná závierka r. 2005, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
Zápis z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.02.2007)
SZ
  (Dátum doručenia: 26.02.2007)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
SZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Výročná správa za r. 2006, správa audítora, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Spoločenská zmluva v úplnom znení
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.09.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
zápis z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
spoločenská zmluva v úplnom znení
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
podpisovy vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Spoločen. zmluva
  (Dátum doručenia: 26.03.2002)
Zapisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Úplné znenie spol zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
zivnostenske opravnenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.12.2019)
Znalecký posudok č. 42/2015
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Kúpna zmluva č. 2/2015
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Kúpna zmluva č. 1/2015
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Správa o audite
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.03.2002)
Zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 23.09.2002)
Spoločen. zmluva
  (Dátum doručenia: 23.09.2002)
Správa z overovania účtov.,Správa nezávis. audítora, Súvaha + Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, Príloha k účtov. závierke 2001
  (Dátum doručenia: 23.09.2002)
Výrok audítora z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.02.2004)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 09.02.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
ŽL
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
SZ
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
správa audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy za r. 2003
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
správa audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy za r. 2004
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)