Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  19132/R-Zbl

Obchodné meno: 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
 
Sídlo: 
Februárová 152/1
Partizánske 958 01
 
IČO: 
36 299 863
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
10.11.1997
 
Uložené listiny: 
SZ
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Uznesenie z VZ
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
SZ
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Zápisnica z VZ, PL, uznesenie z VZ
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Úplné znenie spoloč.zmluvy
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.08.2011)
Podpisový vzor konateľky - Mgr. Magdaléna Babčanová
  (Dátum doručenia: 08.08.2011)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 08.08.2011)
Zápisnica z VZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Zápisnica zo zasadnutia VZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Súhlas člena dozornej rady so zvolením
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Zakladateľská listina v úplnom znení
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Podpisový vzor konateľa-Erich Kadnár
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 20.02.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Úplné znenie zakladatelskej listiny
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Podpisovy vzor konatela 1.
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Podpisový vzor konatela 2.
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
ÚZ zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Dodadok č. 1 k Spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Zápisnica z VZ zo dňa 27.03.2000
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Zápisnica z VZ zo dňa 27.04.2002
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001, Príloha k účtovnej závierke za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Súvaha,Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, Uznesenie z val. zhromaždenia zo dňa 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 04.04.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.04.2003)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 15.04.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.11.2004)
Not. zápisnica N 1922/2004, NZ 76990/2004
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Účtovná závierka za r.2004
  (Dátum doručenia: 07.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2010)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.11.2011)
Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 07.11.2011)
Výpis z uznesenia z Mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.04.2012)
Výpis z uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Výpis z uznesenia z 9. raidneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom konaného 24.4.2012
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Výpis z uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom
  (Dátum doručenia: 15.05.2012)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločnika
  (Dátum doručenia: 30.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  15.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)