Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10480/R-Zbl

Obchodné meno: 
VIPO a. s.
 
Sídlo: 
gen. Svobodu 1069/4
Partizánske 958 01
 
IČO: 
31 409 911
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1992
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 22.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 10.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.02.2022)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.02.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor Peter Duchovic
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor Anton Jablonicky
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Notárska zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Zápisnica zo zasadania 30. VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Zápisnica z 23.VZ
  (Dátum doručenia: 17.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Správa nezávislého audítora+ÚZ/2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
STANOVY - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Notárska zápisnica N 274/2012, Nz 24190/2012
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa za r. 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Not. zápisnica N 185/2011 NZ 25479/2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Podpisový vzor - Ing. Leopold Duchovič, CSc.
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Not. zápisnica N 12/2009 NZ 15459/2009
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Zápisnica č. 4
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Karol Vanko, Katarína Rosinová
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Zmena STANOV
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.04.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.04.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.04.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Miroslava Útleho
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Osvedčenie z VZ - N 27/2007
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Účtovná závierka za r.2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Výročná správa za r.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Petra Duchoviča
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Karola Vanka
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Protokol volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Zápis zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Účtovná závierka za r.2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Výročná správa za r.2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Zápis z mimoriadneho zasadania DR
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Zápis zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 30.08.2005)
Zápis zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Výročná správa za r.2004, účt. závierka za r.2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Zápisnica z VZ, Zápis č. 5/04 zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Podpisový vzor čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Výpis zo zápisnice VZ, Uznesenie zo zasadania Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Výročná správa r. 2001, Správa nezávislého audítora, Súvaha, Výkaz ziskov, Príloha k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Zápis č. 5 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Not. zápisnica Nz 156/02 - STANOVY
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Zápis č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Podpisové vzory čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR