Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  915/V-Zbl

Obchodné meno: 
Správcovské bytové družstvo IV Košice
 
Sídlo: 
Levočská 3
Košice 040 12
 
IČO: 
00 216 666
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
16.02.1972
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka, audítorská správa a výročná správa - 2x
  (Dátum doručenia: 02.01.2002)
Účtovná závierka 2002, aud. správa a výr. správa 2002
  (Dátum doručenia: 27.08.2003)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Úplné znenie stanov SBD IV. zo dňa 7.9.2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Výročná správa, účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výročná správa 2005, účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Výročná správa 2008, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Audítorská správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výročná správa 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
Výročná správa 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Výročná správa 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Stanovy SBD IV
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Stanovy SBD IV
  (Dátum doručenia: 13.04.2005)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 05.09.2003)
Stanovy SBD IV.
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Zmena stanov SBD IV, Košice
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Stanovy zo dňa 18.05.2017
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Uznesenie z 19. zasadnutia Zhromaždenia delegátov SBD IV.
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Uznesenie z 21. zasadnutia Zhromaždenia delegátov SBD IV Košice
  (Dátum doručenia: 13.04.2005)
Uznesenie z mimoriadneho 60. zasadnutia predstavenstva č. 448/60/2004, č. 447/60/2004
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
zápisnica zo 46. zasadania Predstavenstva dňa 25.1.2018.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
zápisnica zo 46. zasadnutia predstavenstva dňa 25.1.2018.zep
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
Úplné znenie stanov zo dňa 2.6.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Uznesenie zo dňa 2.6.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
zápisnica zo zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2019)
stanovy SBD IV.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.12.2020)
osvedčenie o ŽO.asice
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
zápisnica z zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)