Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  127/S-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Zvolen
 
Sídlo: 
Nográdyho 1455/24
Zvolen 960 01
 
IČO: 
00 222 054
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
19.10.1963
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2024)
zápisnica zo ZD.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2023)
stanovy.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Zapisnica
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
zápisnica voľby.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
zapisnica zo ZD SBDZV 23.6.2021.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
zápisnica z predstavenstva .asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
zápisnica voľby.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
zápisnica zo ZD.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
výročná správa.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
výročná správa.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
stanovy úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
zápisnica zo ZD.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
zápisnica z predstavenstva 30.09.2020.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
zápisnica z predstavenstva 12.8.2020.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
súhlas s menovaním do funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
odstúpenie z funkcie Ing. Balla.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
zápisnica z KK.zep
  (Dátum doručenia: 20.09.2019)
stanovy úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 20.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
zápisnica z na rokovania Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
pozvánka na rokovanie Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
správa nezávislého audítora.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
účtovná závierka za r. 2017.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
stanovy úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
zápisnica z rokovania ZD.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
pozvanka na rokovanie ZD.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
účtovná závierka za r. 2016.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
správa nezávislého audítora.zep 2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúce rokovania Predstavenstva SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Prezenčná listina zo Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Prezenčná listina z ustanovujúceho rokovania Predstavenstva SBD.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Pozvánka.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Materiál k Zhromaždeniu delegátov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Čestné vyhlásenia Kontrolnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Čestné vyhlásenia členov Predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka.zep 2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Správa nezávislého auditora.zep 2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
odstupenie z funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2015)
zapisnica z rokovania predstavenstva SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
uctovna zavierka k 31.12.2014.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
správa nezávislého audítora.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
úplné znenie stanov SBD Zvolen.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
pozvánka na zhromaždenie delegátov družstva.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov družstva.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2014)
plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
čestné vyhlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
pozvánka.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
zápisnica so stanovami .zep
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
pozvánka.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
zápisnica so stanovami .zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
správa audítora, účtovná závierka, výkaz ziskov a strát.zep 2013
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Dodatok č.6
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Súvaha
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.02.2013)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.02.2013)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.02.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.02.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.10.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.10.2012)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Výkaz ziskov a strát,súvaha 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
odstúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát 2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
STANOVY SBD
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Zápisnica z rokovania zhromaž. delegátov SBD
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Zápisnica z ustanovujjúcej schôdze novozvoleného Predstavenstva SBD
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Dodatok č. 3 STANOV
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Stanovy + Dodatok č. 2
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegát.
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
ÚZ r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.11.2008)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
DODATOK č. 12
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
zápisnica z ustanovujúcej schôdze novozvoleného Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
vyhlásenia a podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
správa audítora+účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
zápisnic zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
dodatok č.8
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Zápisnica zo zasad. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
dodatok č. 7
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
zápisnica zo zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  12.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR