Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  139/T-Zbl

Obchodné meno: 
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD
 
Sídlo: 
Bulharská 40
Trnava 917 02
 
IČO: 
31 434 193
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
15.01.1952
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu Stanov v.d. na ČS 11.7.2008
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Dodatok č. 1 k rozhodnutiu o premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania z SKK na €
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Návrh zmena stanov
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Zmeny a doplnky stanov
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Stanovy družstva - úplné znenie z 11.7.2008
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.08.2022)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Povolanie náhradníka na výkon funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.10.2007)
Zápisnica č. 5/2007 zo zasadnutia predstavenstva 03.05.2007
  (Dátum doručenia: 26.10.2007)
Zápisnica z VČS 25.05.2001
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Notárska zápisnica N 79/05, Nz 20034/05, NCRls 19761/05
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Návrh na odvolanie Ing. Františka Ivaniča z funkcie predsedu družstva.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Uznesenie z VČS z 27.5.2022
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Prezenčné listiny z VČS
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Zápisnica z VČS z 27.5.2022
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Uznesenie z ČS.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Zápisnica z volebnej komisie.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Stanovisko kontrolnej komisie.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Správa mandátovej komisie.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Presun výroby.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Volebný poriadok.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Rokovací poriadok.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Prezenčná listina.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.02.2004.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.02.2004.
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Zápisnica z VČS 15.05.2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Uznesenie VČS z 17.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Prezenčná listina VČS z 17.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica volby VČS z 17.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica z VČS z 17.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Uznesenie z VČS zo dňa 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Zápisnica VČS zo dňa 28.4.2017.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Prezenčná listina z VČS z 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Pozvánka na ČS dňa 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Zápisnica z VČS 16.05.2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Dohoda o skončení pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Uznesenie VČS 06.05.2005
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Uznesenie VČS
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Zápisnica VČS zo dňa 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Pozvánka na VČS 28.04.2017
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Prezenčná listina z VČS z 28.04.2017
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Zápisnica č. 2/2018 - 2020 zo zasadnutia kontrolnej komisie z 06.04.2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Čestné vyhlásenie - Jozef Čambál
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Čestné vyhlásenie Adriana Pagáčova
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Oznámenie predstavenstva - Pagáčová
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Uznesenie z VČS z 17.05.2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Zápisnica z 25.06.2021
  (Dátum doručenia: 17.08.2022)
Uznesenie z VČS z 25.06.2021
  (Dátum doručenia: 17.08.2022)
Zápisnica č. 07/2022 zo zasadnutia PD z 27.6.2022
  (Dátum doručenia: 30.08.2022)
Zápisnica č. 08/2022 zo zasadnutia PD z 25.8.2022
  (Dátum doručenia: 30.08.2022)
Správa o personálnych záležitostiach družstva
  (Dátum doručenia: 30.08.2022)
Prezenčná listina z 27.1.2020
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Zápisnica č. 01/2020 zo zasadnutia PD z 27.1.2020
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Prezenčná listina z 16.12.2019
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Zápisnica č. 11/2019 zo zasadnutia PD z 16.12.2019
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Uznesenie z VČS zo dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Prezenčné listiny
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Zápisnica z VČS z 3.5.2019
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Prezenečná listina z VČS konanej dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Zápisnica VČS zo dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Prezenečná listina z VČS konanej dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Zápisnica z VČS zo dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Uznesenie z VČS zo dňa 27.4.2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Pozvánka 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Uznesenie z VČS z 27.5.2022
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Prezenčné listiny
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Uznesenie z VČS z 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Zápisnica VČS z 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Zápisnica č. 7/2017 z I. mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Uznesenie výročnej členskej schôdze z 17.05.2013
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Zápisnica z VČS 14.05.2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Zápisnica č.7/2021 zo zasadnutia PD zo dňa 8.7.2021
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Prezenčné listiny z VČS dňa 25.6.2021.asice
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Zápisnica z VČS zo dňa 25.6.2021
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Uznesenie z VČS zo dňa 25.6.2021
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Pozvánka na VČS dňa 25.6.2021
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odborc cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-2014/023518
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)