Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  8985/S-Zbl

Obchodné meno: 
FF Systems, s. r. o.
 
Sídlo: 
Pekárenská 37/14
Hliník nad Hronom 966 01
 
IČO: 
36 624 063
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
02.03.2004
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
vyhlásenia o vklade
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Dodatok č. 6
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
spoloč. zmluva
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
ÚZ 2012 + Zápisnica
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Výpis z obchodného registra
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
ÚZ 2009 + zápisnica z valného zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
Nové a úplné znenie zakladateľlskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
Dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
dodatok č.4
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
Rozhodnutie o určení súpisného čísla
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 12.09.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.09.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia + prezenč. listina
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
dodatok č. 3 k zakladateľskej zmluve
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
nové úplné znenie zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
vyhlásenia spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
vyhlásenie konateľa spoločnosti o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov spoločnosti a z o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
dodatok č. 3 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia + prezenč. listina
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
nové úplné znenie zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
úplné znenie zakladat. zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
dodatok č. 2 k zakladat. listine
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
SZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
NZ 122994/03
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)