Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10419/L-Zbl

Obchodné meno: 
AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
 
Sídlo: 
126
Liptovský Ondrej 032 04
 
IČO: 
00 195 669
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.02.1958
 
Uložené listiny: 
Nz 28617/04, zápis s volieb členov DR, stanovy, živn. list, Znalecký posudok 9/04,
  (Dátum doručenia: 11.08.2004)
Nz 48963/04, prezenčná listina z výročnej členskej schôdze,
  (Dátum doručenia: 21.09.2004)
Nz 20027/05, stanovy,
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
písomné vyhlásenie a podpisový vzor p. Milan Lehotský, Ing. Augustín Dudek, Ing. Marian Biskupič, Ing. Ján Paciga, PhD, Ing. Jozef Zajac
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
podpisový vzor J.Paciga, M. Biskupič, J. Zajac, A. Dudek, M. Lehotský
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
účtovná závierka 2006, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Účtovná závierka 2005+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
Audit. správa, účt. závierka, zápis čl. schôdze,
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Výročná správa 2002, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2 - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka 2007 + výročná správa, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Účtovná závierka 2009 + poznámky + správa nezávisleho audítora + VS 2009
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Účtovná závierka 2010+poznámky+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Výročná správa+SNA
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Výročná správa 2016+SNA
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
účtovná závierka za rok 2012+poznámky+správa nezávislého audítora+výročná správa
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka k 30/4/17
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zmluva o zlúčení NZ 16948/17 z 19/5/17
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení z 20/3/17
  (Dátum doručenia: 27.03.2017)
zápisnica z člena dozornej rady zo dňa 26/3/2014
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
zápisnica z VZ zo dňa 25/4/2014
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
zápisnica o voľbách člena Dozornej rady 30.03.2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
notárska zápisnica NZ 14816/2009 07.05.2009 + stanovy 24.04.2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
správa o činnosti DR z 19/5/17
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zápisnica z MVZ z 20/3/17
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zápisnica z VZ + rozhodnutie spoločníka z 19/5/17
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zápisnica z voľby členov DR
  (Dátum doručenia: 22.07.2019)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 6.11.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)