Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  14/N-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Búči
 
Sídlo: 
Malá 138
Búč 946 35
 
IČO: 
00 192 945
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
22.02.1951
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.doc
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.xls
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výročná správa za r. 2012
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.05.2012)
Výročná správa za r. 2011
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Výročná správa za r. 2010, účtovná závierka, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 14.04.2009)
Účtovná závierka r.2007, správa auditora
  (Dátum doručenia: 23.04.2008)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
Správa audítora, výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Správa audítora, Účtovná závierka za r.2004, výročná správa
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Podpisový vzor Alexandra Szigetiho
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Zápisnica z ČS, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Dodatok č.1 k zápisnici z ČS
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Prezenčná listina z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Podnikateľský zámer - finančný plán na rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Výročná správa za r.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Správa audítora za r.2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 04.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Výkaz ziskov k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Príloha účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)