Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  22/V-Zbl

Obchodné meno: 
Plynroz, a.s. Sobrance
 
Sídlo: 
Kúpeľská 66
Sobrance 073 01
 
IČO: 
00 594 482
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.07.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z.d. 10.05.2021.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
zápisnica novozvoleného predstavenstva z.d. 25.06.2021.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
prehlásenie predsedu predstavenstva - podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
prehlásenie podpredsedu predstavenstva - podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
prehlásenie člena predstavenstva - podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
zápisnica z riadneho VZ s prílohami.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
Prehlásenie MUDr. Jaroslavy Heimovej - dozorná rada.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
prehlásenie MUDr. Jaroslavy Heimovej.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
prehlásenie MUDr. Jaroslavy Heimovej - predstavenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Osvedčenie o priebehu RVZ - N 15/2017
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka 2014
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka 2015
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Zápisnica z RVZ, pozvánka, návrh predstavenstva, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Plnomocenstvá pre JUDr. R. Ihnáta - 6x
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Správa predstavenstva za rok 2014
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Správa predstavenstva za rok 2015
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Správa dozornej rady za rok 2014
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Správa dozornej rady za rok 2015
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
úplné znenie stanov v znení dodatkov.zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
zápisnica z mimor. VZ s prílohami č. 1, 2 a 3.zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
notárska zápisnica N 8/2015.zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
prehlásenie Mgr. Márie Ihnátovej - člena predst..zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
prehlásenie JUDr. Ing. Ivana Ihnáta - podpredsedu predst..zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
prehlásenie JUDr. Ing. Róberta Ihnáta - predsedu predst..zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady JUDr. Ing. Róbert Ihnát.zep
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
správa dozornej rady - účtovná závierka za r. 2011.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
správa dozornej rady - účtovná závierka za r. 2012.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
správa dozornej rady - účtovná závierka za r. 2013.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
účtovná závierka za r. 2011.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
účtovná závierka za r. 2012.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
plnomocenstvo pre JUDr. Jána Kizivata.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva (+úmrtný list predsedu predstavenstva)
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
Prehlásenie - Jozef Krajňák
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
Prehlásenie - Jaroslav Ihnát
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
Účtovná závierka 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.10.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Notárska zápisnica N 96/2010, Nz 24478/2010, NCRls 24851/2010
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Prehlásenie člena predstavenstva - JUDr. Ing. Ivan Ihnát
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Správa k účtovnej uzávierke za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2011)
Notárska zápisnica z MVZ - N 68/2009, Nz 32404/2009, NCRIs 32910/2009
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Účtovná závireka 2009
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Zápisnica VZ k ú.z. 2008
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Zápisnica VZ k ú.z. 2007
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Zápisnica VZ k ú.z. 2006
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Zápisnica VZ k ú.z. 2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Zápisnica VZ k ú.z. 2004
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Účtovná závierka 2007, správa auditora
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Účtovná závierka 2008, správa auditora
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
Notárska zápisnica N 68/2004, Nz 30806/2004
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Vyhlásenie - podpisový vzor: Jaroslav Ihnát - predseda predstavenstva, Jozef Krajňák - podpredseda predstavenstva, Michal Kalina - člen predstavenstva - 1x
  (Dátum doručenia: 05.04.2004)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 29.12.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 29.12.2003)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Podpisový vzor: Jaroslav Ihnát ,Jozef Krajňák
  (Dátum doručenia: 12.03.2003)
Úplné znenie stanov a.s. - 1x
  (Dátum doručenia: 12.03.2003)
Notárska zápisnica N 24/2003, Nz 9107/2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 10.03.2003)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.03.2003)
Účtovná závierka 2001
  (Dátum doručenia: 10.03.2003)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 10.03.2003)
Výročná správa a účtovná závierka 1994
  (Dátum doručenia: 06.03.1996)
Dátum aktualizácie údajov:  27.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR