Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  961/V-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov
 
Sídlo: 
Pribinova 2246/2
Trebišov 075 01
 
IČO: 
00 175 056
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
10.07.1973
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 19.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 4
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 5
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 6
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 7
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 8
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 9
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka + správa audítora 2000
  (Dátum doručenia: 22.08.2001)
Účtovná závierka + správa audítora + výrok audítora 2001
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Overený podpisový vzor: Ing. Stanislav Babjak, Valéria Antalová, Vladimír Róth, Eugen Pankovics
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov OSBD Trebišov
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Trebišov -úplné znenie zo dňa 22/06/2002
  (Dátum doručenia: 11.08.2003)
Výkaz ziskov a strát + správa nezávislého audítora + súhrnné zhodnotenie majetkovej a finančnej situácie 2002
  (Dátum doručenia: 11.08.2003)
Výpis uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.08.2003)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov - 2x
  (Dátum doručenia: 11.08.2003)
Stanovy - 2x
  (Dátum doručenia: 11.08.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 11.11.2004)
Stanovy 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.07.2004)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov - 2x
  (Dátum doručenia: 10.07.2004)
Zápis člena predstavenstva: Július Korpa-Ondo
  (Dátum doručenia: 13.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia delegátov - 2x
  (Dátum doručenia: 13.09.2005)
Stanovy 2005
  (Dátum doručenia: 13.09.2005)
Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislého audítora 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 13.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Stanovy 2006 + smernica rozúčtovnania nákladov + rokovací poriadok + volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Výročná správa 2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Správa nezávislého audítora 2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Účtovná závierka 2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Zápisnica o výsledku volieb do orgánov družstva
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Stanovy 2007 - 2x
  (Dátum doručenia: 31.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov OSBD
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Audítorská správa a účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Výročná správa + účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa + účtovná závierka + správa nezávislého audítora + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2009
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Výročná správa + účtovná závierka + správa nezávislého audítora 2010
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Vzorový podpis: Darina Eštoková
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Stanovy 2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka + zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Stanovy 2021 podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2022)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov - podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2022)
Zápisnica ZD - podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2022)
Zápisnica o výsledku volieb orgánov - podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2022)
Podpisový vzor - podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  29.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)