Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4421/B-Zbl

Obchodné meno: 
PATRIA INVEST, a. s.
 
Sídlo: 
Hurbanovo námestie 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
 
IČO: 
35 927 135
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
23.03.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
návrh zmluvy o zlúčení medzi PATRIA Consulting& Development, a.s. a TARPAS, a.s.
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.06.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Správa nezávislého audítora s účtovnou závierkou za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
rozhodnutie 12.6.2008, správa nezávislého audítora-účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
rozhodnutie 12.6.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
účtovná závierka za rok 2006, uznesenie z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
správa o overení súladu výročnej správy 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Rozhodnutie zo dňa 26.10.2007
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Dodatok k Zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 08.11.2007
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Znalecký posudok č. 13/2007 zo dňa 03.10.2007
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor - Antónia Brezovanová zo dňa 29.02.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor - Štefan Cích zo dňa 29.02.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 08.11.2007
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Notárska zápisnica N 447/2008 Nz 19663/2008 NCRls 19477/2008 zo dňa 12.05.2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Notárska zápisncia N 446/2008 Nz 19660/2008 NCRls 19475/2008 zo dňa 12.05.2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Stanovy a.s. zo dňa 15.10.2009
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Listina zo dňa 28.10.2009
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2009
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Zápisnica z valmného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Čestné vyhlásenie štatut. Orgánu
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
účtovná závierka 2012, čestné vyhlásenie, správa nezávislého audítora, licencia
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 19.2.2014
  (Dátum doručenia: 21.02.2014)
Notárska zápisnica N 1783/2013, Nz 23035/2013, NCRls 23517/2013 z 9.7.2013
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor - BCom. Jozef Brhel
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
účtovná závierka za rok 2011, čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Notárska zápisnica N 768/2015, Nz 18384/2015
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Notárska zápisnica N 189/2008 Nz 8500/2008 NCRls 8432/2008 zo dňa 28.02.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Zakladateľská listina z 26.10.2005
  (Dátum doručenia: 27.10.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.11.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.11.2021)
Znalecký posudok č. 1/2008 zo dňa 03.01.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Úplne znenie Stanov a.s. zo dňa 20.06.2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 26.10.2005
  (Dátum doručenia: 27.10.2005)
Notárska zápisnica N 243/2012 Nz 2834/2012 NCRls 2931/2012 zo dňa 26.01.2012
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Notárska zápisnica N 626/2008 Nz 26521/2012 NCRls 26242/2008 zo dňa 20.06.2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2008)
Notárska zápisnica N 280/2014, Nz 5257/2014, NCRls 5329/2014
  (Dátum doručenia: 21.02.2014)
Podpisový vzor - Peter Brhel zo dňa 28.02.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor - Michal Brhel zo dňa 05.03.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Brhel zo dňa 05/03/08
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Podpisový vzor - BCom Jozef Brhel zo dňa 28.02.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)