Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1102/V-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
VSS, a.s.
 
Sídlo: 
Drieňová 38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
 
IČO: 
36 195 626
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2000
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica s listinou prítomných a stanovami.asice
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Listina prítomných akcionárov na VZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia .zep
  (Dátum doručenia: 21.11.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia .zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Výročná správa 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.02.2014)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Notárska zápisnica č. N 91/2012, Nz 5829/2012, NCR1s 6023/2012 - o MVZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Vajdička
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.01.2012)
Súhlas s udelením prokúry a podpisový vzor - Róbert Kováč
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 18.11.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Notárska zápisnica z MVZ - N 306/2009, Nz 35807/2009, NCRIs 36364/2009
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
ŽL č. OŽP-C/2008/04499-4až10
  (Dátum doručenia: 19.02.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.02.2010)
Notárska zápisnica z VZ N 194/2008
  (Dátum doručenia: 19.02.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Notárska zápisnica N 176/2009, Nz 18882/2009, NCRls 19096/2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
ŽL č. OŽP-C/2008/04499-2
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 12906/2008, NCR1s 12787/2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Úradný záznam č. OŽP-C/2006/13232-3/CR1
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Osvedčenie výrobcu č. 0099 - MDPaT SR č. 3990-2100/2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia centr. voleb. komisie
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Uznesenie KS č. 2V/1/2005-225
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Výročná správa + správa audítora o overení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky + správa audítora o overení výročnej správy za obdobie od 6.12.2005 do 28.4.2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2V 1/2005 zo dňa 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Notárska zápisnica č. N 174/2005, Nz 46244/2005, NCRls 45670/2005
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Súhlas so zvolením a podpis. vzor - M. Vajdička
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Súhlas so zvolením a podpis. vzor - M. Jančarík, M. Orlovský
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Výročná správa + účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora 2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 11.11.2002 a zo dňa 30.12.2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s. - 1x
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Znalecký posudok č. 79/2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Výročná správa za rok 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Zakladateľská listina a.s.
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Zápisnica z VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Notárska zápisnica N 617/2002, Nz 618/2002
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Notárska zápisnica N 467/2002, Nz 467/2002
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Podpisový vzor konateľov: Bc. Ján Matu - člen dozornej rady, David Sládeček - člen dozornej rady, Zuzana Melničáková - člen predstavenstva, Ing. Jozef Melničák - člen predstavenstva, Ing. Milan Sládeček - člen predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)