Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10529/R-Zbl

Obchodné meno: 
VEGUM a. s.
 
Sídlo: 
Gumárenská 337
Dolné Vestenice 972 23
 
IČO: 
44 141 211
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.04.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 193/2008 Nz 15714/2008
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Podpisový vzor - Ing. arch. Pavol Jakubec
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Zmluva o kúpe akcií
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Znalecký posudok č. 22/2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Notárska zápisnica N 65/2008 NzZ 29200/2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Notárska zápisnica N 64/2008 NZ 29149/2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Znalecký posudok č. 23/2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 25.09.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Not. zápisnica N 111/2008 NZ 47532/2008
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Not. zápisnica N 109/2008 NZ 47528/2008
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Not. zápisnica N 111/2008 NZ 47532/2008
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Not. zápisnica N 112/2008 NZ 47533/2008
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Not. zápisnica N 109/2008 NZ 47528/2008 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Notárska zápisnica N 19/09, NZ 6366/09
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Výpis zo živ.registra
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Podpisový vzor predsedu prestavenstva
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva Doc.RNDr. Jozef Trnovec, CSc.
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva- Mgr. Ladfislav Tóth
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Not. zápisnica N 164/2008 NZ 63445/2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Not. zápisnica N 162/2008 NZ 63443/2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Not. zápisnica N 48/2009 NZ 16366/2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Ing. Pavel Janega
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - RNDr. Jozef Trnovec, CSC.
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Výročná správa za rok 2009+účt.závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Notárska zápisnica N 54/2013, NZ 4200/2013
  (Dátum doručenia: 13.02.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Notárska zápisnica N 72/2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Not. zápisnica N 52/2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Notárska zápisnica N 189/2016, NZ 35657/2016
  (Dátum doručenia: 11.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 08.02.2017)
Výpis uznesenie z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.02.2017)
Notárska zápisnica n 17/2017
  (Dátum doručenia: 08.02.2017)
Notárska zápisnica N 140/2017/Osv . o priebehu MVZ/, STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Notárska zápisnica N 140/2017, NZ 32291/2017
  (Dátum doručenia: 02.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Výpis uznesenia z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Not. zápisnica N 77/2018, NZ 18120/2018
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Zápis zo XI. VZ
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Notárska zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Rozhodnutie o zrušení živnosti 1.
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Rozhodnutie o zrušení živnosti 2.
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)