Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10534/R-Zbl

Obchodné meno: 
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
 
Sídlo: 
Lieskovec 598/75
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 299 782
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.11.1997
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N304/2023, Nz 34775/2023
  (Dátum doručenia: 31.01.2024)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 31.01.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.01.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.01.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 01.01.2024)
Notárska zápisnica N 304/2023, NZ 34775/2023
  (Dátum doručenia: 13.11.2023)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 28.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2023)
Vyhlásenie predstavenstva o čiastočnom splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 18.08.2022)
Notárska zápisnica N 284/2022, Nz 22666/2022
  (Dátum doručenia: 18.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2022)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Vyhlásenie predstavenstva o čiastočnom splatení ZI
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára - zmena v dozornej rade
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára - zmena v predstavenstve
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.01.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Notárska zápisnica N 298/2017, Nz 24569/2017
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Notárska zápisnica n 1504/2014 / Rozhodnutie jediného akcionára/
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.02.2013)
Notárska zápisnica N 516/2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Dodatok správy audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Potocký
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Králik
  (Dátum doručenia: 28.02.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ung. Peter Trenčan
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Brindza
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Podpisový vzor predseda predstavenstva-Doc.Ing.Eduard Metke, PhD.
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Jozef Kadora
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marian Hudec
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Not. zápisnica N 91/2009, Nz 24561/2009
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe -2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Stanovy - úplné znenie z 16.5.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Notárska zápisnica č. N 59/08, Nz 20612/08, NCRls 20397/08 z 16.5.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
Zápisnica z MVZ 19.04.2007
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Marian Hudec
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Zápisnica z MVZ 25.01.2007
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marián Hudec
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Podpisový vzor člena a podpredsedu predstavenstva - Jozef Kadora
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Zuzana Miklasová
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Anton Kramárik
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Notárska zápisnica N 49/2006 Nz 14003/2006 NCRls 13907/2006
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Notárska zápisnica N 109/2005 Nz 27570/2005 NCRls 27214/2005
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ľubomír Kollár
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jaroslav Brindza
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Kadora
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Kunert
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Henrieta Marcináková
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.7.2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Podpis. vzory členov doz. rady a predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Not. zápisnica N 35/03 NZ 4294/03
  (Dátum doručenia: 31.01.2003)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.01.2003)
Not. zápisnica N 299/97, NZ 258/97, Zakl. listina
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Notárska zápisnica N 503/02,NZ 490/02 - úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Správa audítora, súvaha, výkaz ziskov
  (Dátum doručenia: 11.09.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 11.09.2002)
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, Konsolidov. súvaha a konsolidov. výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, Správy audítora, Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 07.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR