Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10497/T-Zbl

Obchodné meno: 
HÍLEK group a.s.
 
Sídlo: 
Vajanského 24
Senica 905 01
 
IČO: 
44 233 094
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.06.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 119/08, Nz 23043/08, NCRls 22802/08 z 30.5.2008 - Zakladateľská zmluva a Stanovy + Odpis opravnej doložky k notárskej zápisnici č. N 119/08, Nz 23043/08, NCRls 22802/08 z 9.6.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Prehlásenie správcu vkladu z 30.5.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Podpisové vzory : predseda predstavenstva - Mgr. Viera Prekopová, členovia predstavenstva - Ing. Jana Machová, Ing. Lucia Velická
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Notárska zápisnica N 297/08, Nz 48894/08, NCRls 48441/08 + Dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 14.11.2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 14.11.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Zápisnica z MVZ 27.08.2009
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Zápisnica z DR 27.08.2009
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Zápisnica z DR 28.08.2009
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jana Löfflerová
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Notárska zápisnica N 150/11, Nz 31242/11, NCRls 32020/11
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Zápisnica z DR 11.07.2011
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Zápisnica z VZ 24.08.2011
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda e.č. A/2011/003671
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda e.č. A/2011/004136
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda e.č. A/2011/004137
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dunajská Streda e.č. A/2011/004138
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - PhDr. Miriam Pagerková
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 26.08.2011)
Zápisnica z MVZ 19.09.2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Zápisnica z DR 01.10.2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Zápisnica z VZ 25.06.2012
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Zápisnica z dr
  (Dátum doručenia: 18.02.2013)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.02.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z VZ z 12.08.2013
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Zápisnica z MVZ z 12.12.2016
  (Dátum doručenia: 09.01.2017)
Zápisnica č. 01/2017/ZDR z rokovania Dozornej rady z 02.01.2017
  (Dátum doručenia: 09.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Zápisnica z MVZ z 17.05.2018
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Zápisnica č. 04/2018/ZDR z rokovania Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Zápisnica z MVZ z 15.08.2019
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Zápisnica č. 02/2020 z rokovania dozornej rady z 17.12.2020
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Patrik Löffler
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Zápisnica z rokovania predstavenstva z 17.12.2020
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Notárska zápisnica N 132/2021, Nz 4514/2021
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Zápisnica č. 01/2021/ZDR z rokovania Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Iveta Kovácsová
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Miroslav Lang
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Benedikt Lučan
  (Dátum doručenia: 26.02.2021)
Zápisnica z DR z 03.03.2021
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Zápisnica z DR z 05.03.2021
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Zápisnica z rokovania predstavenstva z 05.03.2021
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Patrik Löffler
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mária Polláková
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Petronela Drinková
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva PhDr. Miriam Pagerková
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Podpisový vzor Iveta Kovácsová
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Notárska zápisnica N 161/2021, Nz 6305/2021
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Zápisnica č. 04/2021/ZDR z rokovania dozornej rady z 16.03.2021
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej rady z 16.03.2021
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Miroslav Lang
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Jarmila Drinková
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Znalecký posudok č. 25/2018
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)