Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1138/V-Zbl

Obchodné meno: 
KIMEX a.s.
 
Sídlo: 
Poštová 8
Košice 040 01
 
IČO: 
36 199 672
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
14.07.2000
 
Uložené listiny: 
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Zápisnica o zasadnutí predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2 - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2 - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Notárska zápisnica N 50/2020 Nz 9665/2020 NCRIs 9851/2020 rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.04.2020)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 14.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 03.02.2020)
Notárska zápisnica N 16/2020 Nz 1705/2020 NCRIs 1749/2020 rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.02.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 04.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Notárska zápisnica N 30/2016, Nz 2078/2016, NCRls 2117/2016 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa, účtovná závierka, správa nezávislého audítora 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Výročná správa, správa nezávislého audítora, účtovná závierka, vyhlásenie 2011
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Výročná správa, správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, správa nezávislého audítora, účtovná závierka, vyhlásenie 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Notárska zápisnica N 358/2009, Nz 34894/2009, NCRIs 35539/2009 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Správa nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky, účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Výročná správa, správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, vyhlásenie 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Notárska zápisnica č. N 83/2009, Nz 7438/2009, NCRls 7519/2009 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Notárska zápisnica N 222/2009, Nz 20289/2009, NCRls 20613/2009 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + zápisnica z VZ 2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Účtovná závierka + výročná správa + informácia o audite výročnej správy + vyhlásenie + zápisnica z VZ 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislého audítora + zápisnica + výpis z bankového účtu 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Koncesná listina č. OŽP-C/2007/00049-5/CR1
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Notárska zápisnica č. N 432/2006, Nz 45618/2006, NCRls 45450/2006 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Účtovná závierka, výročná správa, správa nezávislého audítora - 2x, zápisnica, výpis z účtu za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Notárska zápisnica č. N 875/2004, Nz 93423/2004 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Podpisový vzor: Ing. Ľ. Čarňanský
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislého audítora + výpis z účtu za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Notárska zápisnica N 179/2005 Nz 26876/2005 NCRIs 26613/2005 osvedčenie priebehu a výsledky RVZ zo dňa 14.6.2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Notárska zápisnica č. N 776/2004, Nz 77400/2004 osvedčenie priebehu a výsledkov RVZ
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Správa nezávislého audítora z preskúmania ročnej účtovnej závierky 2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Účtovná závierka, výr. správa, správa audítora 2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2003)
Notárska zápisnica N 212/2003, Nz 19110/2003 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ zo dňa 14.3.2003
  (Dátum doručenia: 20.03.2003)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zápisnica zo zasadnutia VZ + zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Podpisový vzor: JUDr. Vasil Dubňanský - člen dozornej rady, Ing. Viera Dubíková - člen predstavenstva - 2x
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Účtovná závierka, výročná správa, správa audítora z preskúmania ročnej účtovnej závierky 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 02.01.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)