Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  12/N-Zbl

Obchodné meno: 
PPC Čab, a.s.
 
Sídlo: 
Čab 268
Nové Sady 951 24
 
IČO: 
00 589 276
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.12.1990
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Súhlas so zvolením - Karl Heinz Truckenbrot
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa audítora za r. 2005, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor prokuristu Ing.Peter Novák a predsedu predstavenstva Ing.Kataríny Ligasovej
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Rozhodnutie zamestnancov o odvolaní a voľbe členov DR
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Súhlas so zvolením do DR- Mária Hrašková
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Súhlas so zvolením do DR - Marian Danišík
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Súhlas s udelením prokúry a podpisový vzor Ing.Štefana Jurika
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Rozhodnutie o odvolaní prokúry
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Návrh uznesenia č. 1, č. 2, č. 3
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Potvrdenie zvolenia za člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
N46/2007-priebeh VZ+stanovy
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Výročná správa za r.2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Správa audítora -účt.záv.2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Osvedčenie z VZ+ stanovy
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Účtovná závierka za r. 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Zápisnica z VZ II.
  (Dátum doručenia: 12.09.2011)
Účtovná závierka za r. 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.02.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.01.2013)
Výročná správa za r.2010
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Výročná správa za r.2009
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Správa audítora a účtovná závierka za r.2009
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 11.03.2013)
Výročná správa za r. 2012
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.03.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Suhlas s vymenovanim do funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Zápisnica zo zasadnutia zamestnaneckej rady
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
N 704/2019 - zápisnica o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Notárska zápisnica N 259/2002 NZ 249/2002 - osvedčenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
Podpisový vzor - Victor James Maundrell
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Potvrdenie - súhlas so zvolením za člena dozornej rady Maurice Murphy
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Účtovná závierka za r.2003
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Výročná správa ,správa audítora k účtovnej závierke za r.2002
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2004
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.02.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Podpisový vzor _
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)