Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11184/B-Zbl

Obchodné meno: 
HPL spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
 
IČO: 
35 692 448
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
10.06.1996
 
Deň výmazu: 
01.05.2017
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za obdobie 01/2017 - 04/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 04/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 04/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Notárska zápisnica N 973/2017, Nz 13590/2017, NCRls 13865/2017 z 24.4.2017
  (Dátum doručenia: 24.04.2017)
Notárska zápisnica N 954/2017, Nz 13632/2017, NCRls 13893/2017 z 24.4.2017, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 31.3.2017
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.3.2017
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 28.01.2016
  (Dátum doručenia: 18.02.2016)
Zapisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2015)
Zapisnica MZV HPL.zep
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
20151009_HPL_Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 23.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 05.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 13.02.2015
  (Dátum doručenia: 18.03.2015)
Spoločenská zmluva - Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.02.2015
  (Dátum doručenia: 18.03.2015)
Zápisnica .zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
účtovná závierka za rok 2011, správa nezávislého audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti 23.11.2010
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti 23.11.2010
  (Dátum doručenia: 07.12.2010)
ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY 25.11.2010
  (Dátum doručenia: 06.12.2010)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti 16.11.2010
  (Dátum doručenia: 18.11.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti 6.8.2010
  (Dátum doručenia: 06.09.2010)
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA úplné znenie 6.8.2010
  (Dátum doručenia: 06.09.2010)
Rozhodnutie o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 13.5.2010Číslo: 13344/2010-OP
  (Dátum doručenia: 06.09.2010)
Živnostenský list č. OŽP-A/2010/23962-2 10.5.2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA úplné znenie 27.4.2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti 27.4.2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 7.7.2009
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Výročná správa za rok 2007, Informácia o audite výročnej správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
živnostenské listy č. OŽP-A/2009/10855-2,3,4,5,6,7
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.02.2009
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 04.11.2008)
Správa nezávislého audítora 28.7.2008
  (Dátum doručenia: 04.11.2008)
výročná správa za rok 2006, správa audítora k výročnej správe,účtovná závierka za rok 2006, správa audítora k účtovnej závierke za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
rozhodnutie zo dňa 14.08.2008
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
úplné znenie spooočenskej zmluvy zo dňa 19.04.2007
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2007
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.01.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.01.2007)
Znalecký posudok č. 17/06
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.03.2006
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
podpisové vzory-PharmDr. Tomáš Tesař PhD., MUDr. Juraj Hanzen
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2006
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.03.2006
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2006
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
spoločenská zmluva zo dňa 09.03.2006
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Spoločenská zmluva z 10.10.2005
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.10.2005
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.7.2005
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Živnostenský list z 23.9.2005
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Živnostenský list z 19.10.2005
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 28.11.2003)
Spoločenská zmluva z 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR