Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  33/N-Zbl

Obchodné meno: 
BRANKO, a.s.
 
Sídlo: 
Novozámocká 184
Nitra 949 05
 
IČO: 
31 438 181
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.06.1993
 
Uložené listiny: 
BRANKO_úplné znenie Stanov.asice
  (Dátum doručenia: 19.09.2023)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
Listina prítomných zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
úplné znenie Stanov z 10.08.2023
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
Listina prítomných z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
úplne znenie Stanov II.
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 12.09.2023)
Ročná finančná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 25.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2023)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 26.10.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
N 44/2021 - Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.03.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.03.2021)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.01.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
Súhlas s ustanovením predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Úplné znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Notárska zápisnica- osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Notárska zápisnica- osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Súhlas s ustanovením
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Súhlas s ustanovením
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Súhlas s ustanovením
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 28.08.2014)
Zápisnica zo zasadania VZ
  (Dátum doručenia: 28.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za r. 2012, zápisnica
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Zápisnica o prevzatí časti podniku
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Dodatok č.2 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Zápisnica z VZ,pozvánka, PL I.
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Zápisnica z VZ, PL, pozvánka II.
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Zápisnica z VZ, PL, pozv.
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Znalecký posudok č. 9/2012 III. časť
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Znalecký posudok č. 9/2012 II. časť
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Znalecký posudok č. 9/2012
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Výročná správa za r. 2011, zápisnica
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Zápisnica z VZ + PL + pozvánka
  (Dátum doručenia: 28.12.2011)
Výročná správa za r.2010,zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2011)
Výročná správa za r. 2009, účtovná závierka, zápisnica
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Výročná správa za r.2008, zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Výročná správa za r.2007, zápisnica, PL,pozvánka
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica z VZ - N 118/2006 + stanovy
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
N 118/2006, Zápisnica z VZ, stanovy, PL
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
správa audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Notárska zápisnica N 92/96 NZ 61/96 - osvedčenie
  (Dátum doručenia: 26.03.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Notárska zápisnica N 340/02 NZ 331/02 - osvedčenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Výročná správa za rok 2001, prehľad peňažných tokov, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, príloha k účtovnej závierke, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)