Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  39/N-Zbl

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
 
Sídlo: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
 
IČO: 
31 411 690
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
4. STANOVY_SES.asice
  (Dátum doručenia: 28.07.2023)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
3. Zapisnica z RVZ_
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
Protokol z výsledkov volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.03.2023)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 08.03.2023)
Diplom
  (Dátum doručenia: 06.02.2023)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.09.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Stanovy spoločnosti platné ku dňu 30.06.2022
  (Dátum doručenia: 23.09.2022)
Podpisový vzor - Štěpán Feist
  (Dátum doručenia: 23.09.2022)
Čestné prehlásenie ustanovenie do funkcie člena predstavenstva - Štěpán Feist
  (Dátum doručenia: 23.09.2022)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 15.08.2022
  (Dátum doručenia: 23.09.2022)
Prezenčná listina zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 15.08.2022
  (Dátum doručenia: 23.09.2022)
N 32/2022 - osvedčenie o VZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Zápisnica č. 2/2022 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Potvrdenie o ukončení podnikania v časti predmetov činnosti
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
STANOVY z 30.06.2022 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Osvedčenie z VZ,stanovy, opravná doložka
  (Dátum doručenia: 26.07.2022)
Vrabelova_podpisovy_vzor.asice
  (Dátum doručenia: 05.11.2021)
STANOVY úplmé znenie
  (Dátum doručenia: 01.11.2021)
Zapisnica_DR_SES_c3_2021_a_prezencna_listina.asice
  (Dátum doručenia: 01.11.2021)
prezencna listina DR
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
zapisnica zasadnutie DR
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
_vypis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
podpisovy vzor
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
1_odstupenie z funkcie clena PRST Martin Pastika.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 11.10.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.09.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
5 - Zapisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
3 - Dodatok 1 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Prezenčná listina zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Podpisovy vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Zapisnica zo zasadnutia DR.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Prezencna listina zo zasadnutia DR.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
NZ z riadneho valneho zhromazdenia.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.09.2020)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.08.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.08.2018)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 09.08.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Vyhlásenie predstavenstva o schválení účt.závierky za r.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Osvedčenie z VZ N 341/2016
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
N 250/2015 - osvedčenie o VZ + PL
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
ŽO
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Milan Války
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Podpisový vzor + súhlas
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná závierka za r.2012, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Protokol z výsledkov volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
Volebný poriadok dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Peter Mikuláš
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Výročná správa za r. 2011, účtovná závierka, správa audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady - Mgr. Róbert Kováč
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
Súhlas s ustanovením do fukcie člena a predsedu dozornej rady - Ing. Josef Smetana
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
Žiadosť o doplnenie programu MVZ
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
Žiadosť o doplnenie programu
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
N 38/2012 - osvedčenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2012)
Uznesenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.01.2012)
Odstúpenie z funkcie Mgr. Marek Janča
  (Dátum doručenia: 18.01.2012)
Účtovná závierka za r.2010- konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Výročná správa za r. 2010, účtovná závierka, správa audítora, návrh na vysporiadanie hosp. výsledku, stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva podpisový vzor - Mgr. Marej Janča
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva podpisový vzor - Ing. Dalibor Cucor
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
N 84/2001 - osvedčenie o VZ + PL
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
ŽO
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výpis z uznesení predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Výpis z uznesení predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Dalibora Cucora
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Výročná správa za r.2009, Účtovná závierka za r.2009
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie, stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
N 99/2010-osvedčenie+PL
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Osvedčenie z VZ,PL
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Návrh na rozdelenie zisku, stanovisko DR
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Účtovná závierka za r.2008,výročná správa, spr.audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Výročná správa za r. 2008, vyhlásenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Stanovy II.
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Prez. listina
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
N6/2009-osvedčenie+stanovy II.
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Prez. listina II.
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Stanovy I.
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
Prez. listina I.
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
N 6/2009-osvedčenie+stanovy I.
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
N 85/2008 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
ŽL
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Správa audítora, výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Roberta Bundila
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Vzdanie sa funkcie člena DR Ing. Vladimír Haško
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva- Ing.Juraj Rečka
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva Ing. Pavla Boboka
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimíra Haška CSc.
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimíra Haška CSc.
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Výpis z uznesení predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Výpis z uznesení DR
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Prezenčná listina zo zas . DR
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Prezenčná listina zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Výpis z uznesení predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Volebný poriadok, zápisnica členov DR,
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
Účtovná závierka za r.2006 zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Správa audítora r. 2006 z preskúmania účtovnej závierky, výročná správa r. 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Konsolid. správa audítora r. 2006, konsolid. výročná správa r. 2006, podnikateľský zámer na rok 2007
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Účtovná závierka za r. 2006, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Správa predstavenstva, Správa dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Súvaha k 30.09.2006, výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
PV Mgr. Marek Janča, Ing. Martin Paštika MBA
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
PV JUDr. Marek Křetínský
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - JUDr.Jaromír Trunda
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Prehlásenie o vzdaní sa funkcie - Ing.Vladimír Haško CSc.
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Vzdanie sa funkcie Ing.Pavol Bobok a Ing.Juraj Rečka
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Vzdanie sa funkcie- Ing.Štefan Ižold, Ing.Ján Kukučka,JUDr.Jaroslav Valentíni,Ing.Viliam Ondrašík
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Správa audítora o preskúmaní indiv.účt. závierky za r.2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Výročná správa o výsledkoch hospodárenia za r.2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Výročná správa za r. 2005 o výsledku hospodárenia konsolidovaného celku
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Hlavné údaje z individuálnej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za r.2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Súvaha, výkaz ziskov a strát - 2x, poznámky k účtov.závierke za r.2005, návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Prezenčná listina z VZ 27.6.2006
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Osvedčenie z VZ - N 158/2006
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Licencia
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
ŽL
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
výročná správa o konsolidovaných výsledkoch hospodárenia spoločnosti za r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
správy audítora o audite výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky + správy predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
konsolidovaná účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
ŽL
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
ŽL
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Rozhodnutie KÚ Nitra
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Notárska zápisnica N 160/2004 N z 60 554/2004 - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromažadenia + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Výročná správa, účtovná závierka, správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Súvaha k 30.11.2003
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Vzdanie sa funkcie - RNDr. Peter Vesel
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Notárska zápisnica N 46/2004 N 21 715/2004
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Notárska zápisnica N 47/2004 N 21 718/2004
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Rozhodnutie krajského úradu v Nitre
  (Dátum doručenia: 22.03.2004)
Notárska zápisnica N 198/2003 Nz 78 085/2003
  (Dátum doručenia: 13.02.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.02.2004)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 27.10.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.10.2003)
Oznámenie o konaní VZ
  (Dátum doručenia: 27.10.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Správa o činnosti spoločnosti a výsledkoch hospodárenia za r. 2001
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing.Viliama Ondrašíka
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor JUDR.Jaroslava Valentíniho
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Pavla Boháča
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Notárska zápisnica N 196/02, Nz 192/02
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Prezentačný lístok z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Štefana Ižolda
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Vladimíra Haška, CSc.
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor JUDr. Jaromíra Trundu
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Jána Kukučku
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Juraja Rečku
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Pavla Boboka
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor RNDr. Petra Vesela
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR