Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  47/N-Zbl

Obchodné meno: 
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
 
Sídlo: 
Júrska cesta č. 2
Levice 934 01
 
IČO: 
31 412 271
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr.Daniela Poturnayho
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
Podpisový vzor konateľa člena predstavenstva Dušan Sámel
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing.Miroslav CHmelár
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Výpis z uznesenia z rokovania predstavenstva a DR
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr.Mariana Šoltyho
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Jany Fabianovej
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Účtovná závierka za r.2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Účtovná závierka r. 2007, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
Zápisnica z DR, PL
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
Listiny kandidátov
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
Podpisový vzor Ing.Michala Bónu člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Notárska zápisnica N 106/2002, z 103/2002 - o priebehu riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Výpis so zápisnice predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Zápisnica č. 3/2002 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Zápisnica č.3
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Zápisnica z DR I.
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
N 85/2010- osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Účtovná závierka za r.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Výročná správa za r.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Jana Račková
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Zápisnica z voľby do DR
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Výročná správa za r. 2010, účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.02.2012)
Zápis z rokovania DR
  (Dátum doručenia: 07.02.2012)
Zápis z DR
  (Dátum doručenia: 07.02.2012)
Zápis z rokovania DR
  (Dátum doručenia: 09.03.2012)
Podpisové vzory členov predstavenstva Ing.Róbert Samuhel a Ing.Pavol Ďurkáč
  (Dátum doručenia: 09.03.2012)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.03.2013)
Zápisnica z volieb do DR
  (Dátum doručenia: 20.03.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.10.2013)
Osvedčenie z VZ+dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 18.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Podpisový vzor - Mgr. Karol Šebo
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Zápis z DR, PL
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Zápisnica z dozornej rady + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 14.09.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavel Kyselica
  (Dátum doručenia: 14.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
ŽO
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Osvedčenie z VZ+ stanovy
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Účtovná závierka za r.2000
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Výročná správa za r.2002
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
Notárska zápisnica N 88/2003 Nz 31 438/2003 - osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Zápisnica č. 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Notárska zápisica N 252/2003 Nz 99 183/2003 - osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Uznesenie o zastavení konania
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Uznesenie o zastavení konania
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Uznesenie o zastavení konania
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Účtovná závierka, správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Podpisový vzor- Ing. Štefan Hangai
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2001
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Správa audítora za r. 2001
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Podpisový vzor - Ing. Ján Močár
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Podpisový vzor MUDr.Mariána Šoltyho - predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Účtovná závierka za r.2004, výročná správa
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Podpisový vzor Ing.Borisa Pavlačku, Ing.Petra Kováča a MVDr. Silvie Snakovej - členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)