Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  54218/B-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
DRON - Sklady, s.r.o.
 
Sídlo: 
Mliečany 147
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 242 128
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.03.2001
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Zápisnica z MVZ 03.01.2002
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Výpis z LV c. 5983
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 4005
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Tibor Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Výpis z LV c. 3620
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 5704
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3645
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3574
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3646
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3647
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/3/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/4/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/4/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/5/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z DRON Plus, s.r.o., Dunajská Streda na DRON - Nehnuteľnosti, s.r.o., Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Zápisnica z MVZ 07.02.2002
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Zápisnica z MVZ 24.06.2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z DRON - Nehnuteľnosti, s.r.o., Dunajská Streda na Ing. Ladislav Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Ladislav Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ 20.06.2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Znalecký posudok číslo 58/2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ 20.06.2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 19.04.2004.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Zápisnica z MVZ 24.08.2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Dodatok.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z MVZ.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z MVZ.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 12.08.2005)
Zápisnica z VZ 16.05.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Zápisnica z MVZ 23.10.2006
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Zmluva o rozdelení a odplatnom prevode obchodného podielu z Ľudovít Farkas na Ing. Ladislav Farkas a Katarína Farkasová
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Podpisový vzor konateľa - Ing. László Farkas
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Podpisový vzor konateľa - Katalin Farkas
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Zápisnica z VZ 16.05.2007
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Informácia o audite výročnej správy 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Zápisnica z VZ 30.05.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Zápisnica z VZ 11.07.2008
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie (nepodpísaná)
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. László Farkas na Gergely Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. László Farkas na Balázs Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Roman Osuský
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Podpisový vzor konateľa - Gergely Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Súvaha + výkaz za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Zápisnica z rokovania riadneho Valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu zo dňa 15.5.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 04.10.2011, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 04.10.2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 08.09.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Živnostenské listy z 17.09.2008 - 6x
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 08.09.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)