Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  143/T-Zbl

Obchodné meno: 
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Hviezdoslavova 477
Senica 905 01
 
IČO: 
31 424 287
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
12.11.1992
 
Uložené listiny: 
Nz č. N 723/92, Nz 708/92
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Nz č. N 172/93, Nz 96/93
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Nz č. N 111/94, Nz 82/94
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Nz č. 261/98, Nz 139/98
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Nz č. N 339/99, Nz 208/99
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Nz č. N 265/01, Nz 252/01
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Notárska zápisnica N 112/06, Nz 11122/06, NCRls 11052/06
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Notárska zápisnica N 154/07, Nz 42483/07, NCRls 42150/07
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Zakladateľská listina úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Zakladateľská listina úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 11.02.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Notárska zápisnica N 89/2005, NZ 34129/2005, NCR1s 33632/2005
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Zápisnica z VZ 30.04.2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Zápisnica z VZ 23.03.2011
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Znalecký posudok č. 67/2014
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Znalecký posudok číslo 7/2006
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Znalecký posudok číslo 63/2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Vyhlásenie člena DR - Dušan Brichta
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie vkladateľa
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Zápisnica z VZ 20.05.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Vyhlásenie o schválení
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica z VZ 10.05.2011
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Vyhlásenie o splatení časti záväzku
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Rozhodnutie konateľa
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13,02.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 09.07.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Rozhodnutie o zvolaní vz
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Vyhlásenie člena DR - Mgr. Vladimír Včelka
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie člena DR - Mgr. Peter Sadloň
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie člena DR - RNDr. Ľubica Krištofová
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Stanislav Halašová
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie člena DR - Ferdinand Beňa
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na peňažný vklad
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Výpis zo zápisnice z VZ 30.04.2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Výpis zo zápisnice 3. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Senici
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Potvrdenie banky
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Rozhodnutie o zvolaní vz
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Rozhodnutie o zvolaní vz
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 11.02.2015)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 11.02.2015)
Vyhlásenie o splatení záväzku na vklad
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výpis zo zápisnice z 20. zasadania Mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 21.05.2014)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 21.05.2014)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 21.05.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Vyhlásenie - Ing. Peter Švec
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Vyhlásenie - RNDr. Ľubica Krištofová
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Vyhlásenie - Ing. Jaroslav Kucbel
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Vyhlásenie - Ing. Jaromír Pláteník
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Vyhlásenie - Ing. Vladimír Minx
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Vyhlásenie - RSDr. Ján Pukančík
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Výpis zo zápisnice Mestského zastupiteľstva v Senici
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  24.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)