Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10119/L-Zbl

Obchodné meno: 
VÝVOJ Martin, a.s.
 
Sídlo: 
Komenského 19
Martin 036 01
 
IČO: 
36 381 829
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.08.1998
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Notárska zápisnica N 2404/2014, Nz 50330/2014, NCRls 51176/2014.zep
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Stanovy - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2014
  (Dátum doručenia: 19.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Rozhodnutie MH SR.zep
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Goga, PhD..zep
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 22.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Janeček.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Úplné znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Notárska zápisnica a stanovy akciovej spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 11.09.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Súhlas s menovaním Ing. Baláž.asice
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Súhlas s menovaním Ing. Novobilský.asice
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
Súhlas s menovaním.asice
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
Rozhodnutie akcionára NZ 27637/16 z 5/8/16
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Zápisnica z MVZ z 29/7/13
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Podpisový vzor: Ing.M.Tkáč
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Výročná správa + Účtovná závierka + Poznámkyn + Správa nezávislého audítora + Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
podpisový vzor Ľ. Černák, T. Maqyarics
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
zápisnica z VZ zo dňa 11/3/2013
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
úplné znenie stanov zo dňa 7/1/2013
  (Dátum doručenia: 22.01.2013)
podpisový vzor M. Slasťan, M. Staník
  (Dátum doručenia: 22.01.2013)
NZ 58220/2012 zo dňa 31/12/2012
  (Dátum doručenia: 22.01.2013)
Živnostenské oprávnenie z 8/11/12
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Osvedčenie z MVZ-NZ 40026/12 z 29/10/12+Stanovy AS
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA+Vyhlásenie+Výročná správa
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Rozhodnutie ÚpRSO z 29/9/11
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
zápisnica z VZ zo dňa 8/7/2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Účtovná závierka 2010+poznámky+výročná správa 2010+SNA+dodatok k SNA
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
NZ 57461/2010 zo dňa 17/12/2010 - osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
podpisový vzor J. Heděnec, Ľ. Černák
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
Osvedčenie z VZ-NZ 17280/10 z 17/5/10+Dodatok k NZ+Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
VS + SNA
  (Dátum doručenia: 21.05.2010)
účtovná závierka 2008 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výročná správa 2007+SNA
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Vyhlásenie štatutára z 13/5/08
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Rozhodnutie akcionára NZ 13553/08 z 2/4/08
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.5.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Notárska zápisnica zo dňa 23.5.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Živnostenský list,
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Výročná správa 2006, Správa nezávisl. audítora + účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Rozhodnutie akcionára NZ 47153/06 z 22/11/06
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Zápis val. zhromaždenia,
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Účtovná závierka 2005+SNA
  (Dátum doručenia: 20.04.2006)
Účtovná závierka 2004 + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Uznesenie KS BB 36V 1/2003 z 19/8/03 vyrovnanie dlžníka, Uznesenie KS BB 36V1/2003-347 z 26/4/05 skončenie vyrovnania,
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Úplné znenie stanov NZ 87678/04
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
Zápisnica z VZ z 7/12/04
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Podpisový vzor konateľa,
  (Dátum doručenia: 28.06.2004)
NZ 17250/04,
  (Dátum doručenia: 28.06.2004)
Výročná správa 2003,
  (Dátum doručenia: 10.09.2004)
Zápis val. zhromaždenia, podpisové vzory,
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Uznesenie KS v B. Bystrici č. 36V/1/2003-347 zo dňa 26.4.2004,
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Správa audítora o overení mimoriadnej účtovnej závierky k 18.8.2003,
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Zápis val. zhromaždenia, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Zápisnica vz, správa audítora, pd
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
plná moc, 2x audit. správa, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.08.2002)
Nz 67013/2004
  (Dátum doručenia: 28.09.2020)
Nz 83/2002 + stanovy
  (Dátum doručenia: 28.09.2020)
Nz 88861/03, 2x podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Zápis z volieb člena DR, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 07.09.2003)
Mimoriadna účtovná závierka k 4.5.2004, audítorská správa, zápisnica z VZ 27.8.2004
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Vzdanie sa funkcie- Lipovský, Slašťan, Staník
  (Dátum doručenia: 28.09.2020)
Rozhodnutie akcionára, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Súhlas s menovaním.asice
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Súhlas s menovaním.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Rozhodnutie MH SR .asice
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 06.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára II.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Návrh zmluvy o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 14.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.11.2021)
Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 22.11.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára VÝVOJ Martin.asice
  (Dátum doručenia: 22.11.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 03.01.2022)
Mimoriadne VZ.asice
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Stanovy spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Súhlas s menovaním Ing. Klein.asice
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Plnomocenstvo, súhlas s menovaním, OP, pas.asice
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)