Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10508/T-Zbl

Obchodné meno: 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
 
Sídlo: 
Veľkoblahovská 23
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
44 455 356
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
11.11.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 139/08, NZ 30372/08, NCRls 30112/08 z 16.7.2008 - Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Notárska zápisnica N 163/09, Nz 25689/09, NCRls 26202/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Notárska zápisnica N 153/12, Nz 10677/12, NCRls 10944/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Notárska zápisnica N 299/2012, Nz 22894/2012, NCRls 23406/202
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Notárska zápisnica N 751/2012, NZ 54735/2012, NCRls 55611/2012
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Notárska zápisnica N 586/2014, Nz 23194/2014, NCRls 23660/2014
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Peter Sýkora
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady JUDr. Zoltán Hájos
  (Dátum doručenia: 07.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zita Ženišová
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Zoltán Hájos
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Štefan Murárik
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Zápisnica z MVZ 29.06.2011
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Martin Tabaček
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - PhDr. József Kvarda
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Jozef Bognár
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Peter Buliščák
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Zoltán Horváth
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Zápisnica z VZ 22.07.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Vzdanie sa funkcie Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Vzdanie sa funkcie Ing. Lenka Smreková, FCCA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Lenka Smreková, FCCA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Ľubomír Tóda, ACAA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Vzdanie sa funkcie Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Marek Duban
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Sylvia Bock
  (Dátum doručenia: 15.08.2017)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
  (Dátum doručenia: 25.01.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2017)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Správa audítora + Výročná správa 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Notárska zápisnica N 241/2016, Nz 25400/2016 - Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.10.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.01.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka - SYNAPSIS V, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Notárska zápisnica N 240/2016, Nz 25390/2016
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Zápisnica z MVZ z 24.07.2015
  (Dátum doručenia: 10.08.2015)
Zápis zmeny akcionára do zoznamu akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Zápisnica z MVZ z 29.1.2016
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.03.2016)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Vyhlásenia vkladateľa o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Notárska zápisnica N 1156/2014, Nz 51279/2014, NCRls 52152/2014
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Zápisnica z VZ z 09.09.2014
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Notárska zápisnica N 299/2012, NZ 22894/2012, NCRls 23406/2012
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
Vyhlásenie vkladateľa
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Znalecký posudok č. 130/2012
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Znalecký posudok č. 128/2012
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Vyhlásenie o splatení vkladu z 15.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja č. TA/2583/2008/OZDF-003 z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)