Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1169/V-Zbl

Obchodné meno: 
KOSIT a.s.
 
Sídlo: 
Rastislavova 98
Košice 043 46
 
IČO: 
36 205 214
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.03.2001
 
Uložené listiny: 
Dodatok č. 3 - 2x
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Notárska zápisnica č. N 139/2002, Nz 135/2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Účtovná závierka a výročná správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 06.08.2002)
Účtovná závierka, audit. správa a výr. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Plná moc pre Ing. A. Marchiniho, Mgr. M. Saloku
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Notárska zápisnica č. N 47/2003, Nz 7786/2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 18.12.2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Podpisový vzor: Ing. Adriano Marchini - podpredseda predstavenstva - 1x
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Živnostenský list č. Žo-2005/02134/3/OBS
  (Dátum doručenia: 07.02.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Notárska zápisnica č. N 258/2004, Nz 79056/2004
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
Účtovná závierka s aud. správou 2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Notárska zápisnica č. N 89/2005, Nz 21847/2005, NCRls 21619/2005
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Podpisový vzor - Mgr. J. Tokár
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 143/2004, Nz 55313/2004
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.01.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 44/2007, Nz 11403/2007, NCRls 11469/2007
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Výročná správa 2007, správa auditora, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Uznesenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie o príprave, priebehu a výsledku volieb členov DR volených zamestnancami a.s.
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Zápisnica z MVZ z 23.6.2008
  (Dátum doručenia: 04.02.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
notárska zápisnica N 304/2010, Nz 42861/2010, NCRls 43561/2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 10.05.2011)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 10.05.2011)
Notárska zápisnica N 304/2010, Nz 42861/2010, NCRls 43516/2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2011)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Výročná správa KOSIT a.s. 2011
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Správa audítora k 31. 12. 2011
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Notárska zápisnica č. N 855/2012, Nz 31193/2012, NCRIs 31852/2012 - o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 21.09.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie o príprave, priebehu a výsledku volieb člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Konsolidovaná účt. závierka 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Notárska zápisnica N 566/2014, Nz 25732/2014, NCRIs 26194/2014 - priebeh RVZ
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 890/2014, Nz 45198/2014, NCRls 46061/2014 - osvedčenie MVZ
  (Dátum doručenia: 27.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Notárska zápisnica N 215/2015, Nz 9578/2015, NCRls 9833/2015
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Osvedčenie o priebehu MVZ - N 1058/2017
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.01.2019)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 29.10.2019)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.10.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor - Martin Šmigura
  (Dátum doručenia: 29.10.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie podpredsedu predstavenstva a podpisový vzor - Ľubomír Šoltýs
  (Dátum doručenia: 29.10.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu dozornej rady a podpisový vzor - Mgr. Ladislav Strojný
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Notárska zápisnica N 369/2020
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Zápisnica zo zas. predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Zápisnica o voľbách člena DR.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Osvedčenie.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch rokovania VZ - Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Stanovy - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)