Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10509/T-Zbl

Obchodné meno: 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
 
Sídlo: 
Hodská 373/38
Galanta 924 22
 
IČO: 
44 452 519
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.11.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 138/08, NZ 30386/08, NCRls 30105/08 z 16.7.2008 - Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Notárska zápisnica č. N 222/08, NZ 41678/08, NCRls 41291/08 z 6.10.2008 - Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Notárska zápisnica N 111/2011, Nz 22721/11, NCRls 23311/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.12.2011)
Notárska zápisnica N 151/09, Nz 23219/09, NCRls 23620/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Notárska zápisnica N 315/2012, NZ 22686/2012, NCRIs 23229/2012 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Notárska zápisnica z N750/2012, NZ54606/2012, NCRls55491/2012
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Vzdanie sa funkcie Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Marek Duban
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Vzdanie sa funkcie Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Vzdanie sa funkcie Ing. Lenka Smreková, FCCA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Lenka Smreková, FCCA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Peter Sýkora
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Ivana Šurinová
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Marián Haviernik
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Štefan Murárik
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Ján Kuchta, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia základnej odborovej organizácie 08.04.2010
  (Dátum doručenia: 23.08.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Tibor Mikuš
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Gábor Gál
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Rynaldo Šimanský
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - László Pek
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Imre Farkas
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Alexandra Pavlovičová
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Prerokovanie správy k úč. závierke
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
__tovn_ z_vierka za rok 2015 _ Ozn_menie o d_tume schv_lenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.02.2018)
Notárska zápisnica N 46/2018, Nz 5189/2018, NCRls 5284/2018
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Znalecký posudok č. 46/2012
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Notárska zápisnica N 8/2017, Nz 1092/2017, NCRls 1099/2017
  (Dátum doručenia: 28.01.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 14.07.2015
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Vyhlásenie vkladateľa
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.12.2017
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára z 27.07.2018
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Vyhlásenie o splatení vkladu z 14.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 05.12.2011)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 09.09.2009)
Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja č. TA/2584/2008/OZDF-012 z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.01.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Vyhlásenie vkladateľa o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)