Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10510/T-Zbl

Obchodné meno: 
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
 
Sídlo: 
Koreszkova 7
Skalica 909 82
 
IČO: 
44 444 761
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
13.11.2008
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 140/08, NZ 30407/08, NCRls 30118/08 z 16.7.2008 - Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Notárska zápisnica N 254/2014, NZ 23373/2014, NCRls 23781/2014
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Notárska zápisnica N 113/2011, Nz 23123/11, NCRls 23707/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.02.2015)
Notárska zápisnica N 162/09, Nz 25688/09, NCRls 26192/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Notárska zápisnica N 178/10, Nz 23641/10, NCRls 24018/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Notárska zápisnica N 300/12, Nz 22917/12, NCRls 23438/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.08.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.07.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Jakub Rybár
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Ing. Anna Mierna
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Michal Pišoja, MPH
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Michal Zakarovský, FCCA
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Ivan Uhliarik
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Miroslava Sumková
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Peter Košík
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady JUDr. Ing. Jozef Ráž
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Podpisový vzor podpredsedu dozornej rady Ing. Ladislav Haspel
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Podpisové vzory členov dozornej rady Ing. Anna Mierna, MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD., PhDr. Elena Klásková, MUDr. Peter Budinský
  (Dátum doručenia: 15.10.2019)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Ladislav Haspel
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Karolína Čičátková
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ondrej Kadák
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Tomáš Mikúš
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Pavel Novák
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Ivan Uhliarik
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Zápisnica z VZ 22.07.2010
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia základnej odborovej organizácie 22.10.2009
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenestva - Ing. Stanislav Chovanec
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Jozef Marenčák, PhD
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Štefan Murárik
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Bc. Zdenko Čambal
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - RNDr. Ľubomír Parízek
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľudovít Barát
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ivan Medlen
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Karolína Čičátková
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Dušan Guťan, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ondrej Kadák
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Správa predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 08.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
  (Dátum doručenia: 08.07.2014)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Znalecký posudok č. 130/2018
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
Znalecký posudok č. 130/2018 - prílohy
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
Zápisnica z VZ z 29.06.2015
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
Protokol o výsledkoch volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 15.10.2019)
Protokol o výsledkoch 2. kola volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 15.10.2019)
Notárska zápisnica N 106/2019, NZ 20147/2019, NCRls 20609/2019
  (Dátum doručenia: 15.10.2019)
Notárska zápisnica N 106/2019, Nz 20147/2019, NCRls 20609/2019
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Notárska zápisnica N 106/2019, Nz 20147/2019, NCRls 20609/2019 - 1. časť
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Notárska zápisnica N 106/2019, Nz 20147/2019, NCRls 20609/2019 2. časť
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Výpis z uznesení predstavenstva spolu s listinou prítomných na zasadnutí
  (Dátum doručenia: 05.09.2016)
Zápisnica č. 66/16 zo zasadnutia predstavenstva z 29.07.2016
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Zápisnica z MVZ z 13.8.2018
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Zápisnica z DR z 13.8.2018
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Výpis uznesení predstavenstva z 29.06.2018
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Zápisnica č. 88/18 zo zasadnutia predstavenstva z 29.06.2018
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Notárska zápisnica N 118/2018, Nz 21672/2018, NCRls 22078/2018
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Zápisnica z MVZ z 04.05.2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Notárska zápisnica N 99/2020, Nz 18137/2020, NCRls 18481/2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Notárska zápisnica N 99/2020, Nz 18137/2020, NCRls 18481/2020
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Protokol o voľbách člena DR I.
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Protokol o voľbách člena DR II.
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Notárska zápisnica N 118/2021, NZ 18712/2021, NCRls 19235/2021
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Zápisnica č.45/2021 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Zápisnica z MVZ z 26.10.2021
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Zápisnica z MVZ z 14.9.2021
  (Dátum doručenia: 16.09.2021)
Notárska zápisnica N 250/2020, NZ 46029/2020, NCRls 46608/2020
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Zápisnica č. 06/10 z DR 31.08.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Zápisnica č. 13/10 zo zasadnutia predstavenstva 06.08.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Vyhlásenie vkladateľa o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Notárska zápisnica N 396/2013, NZ 33188/2013, NCRls 33836/2012
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Listina prítomných akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnostif
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Dohoda akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Vyhlásenie o splatení peňažného vkladu akcionára spoločnosti a o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Zápisnica z MVZ z 16.01.2014
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Vyhlásenie o splatení vkladu z 15.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Notárska zápisnica N 254/2014, NZ 23373/2014, NCRls 23781/2014
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Notárska zápisnica N 254/2014, NZ 23373/2014, NCRIs 23781/2014
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti - uznesenie č. 3/49/14 a č. 9/49/114 spolu s prezenčnou listinou
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Notárska zápisnica N 227/2016, NZ 22119/2016, NCRls 22790/2016
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Rozhodnutie TSK
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Notárska zápisnica N 632/2014, Nz 56320/2014, NCRls 57255/2014
  (Dátum doručenia: 16.12.2014)
Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Rozhodnutie TSK
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.12.2014)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja č. TA/124/2008/OZDF-008 z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Rozhodnutie MZ SR číslo: 26498-1/2009-OP
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Rozhodnutie MZ SR číslo: 09156-2/2010-OP
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Rozhodnutie TSK číslo: TA/00673/2020/OZ - 117
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Rozhodnutie TTSK č. TA/00623/2018/OZHF-87
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  14.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)