Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4646/B-Zbl

Obchodné meno: 
SkyToll, a. s.
 
Sídlo: 
Lamačská cesta 3/B
Bratislava 841 04
 
IČO: 
44 500 734
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.11.2008
 
Uložené listiny: 
Úplné znenie stanov a.s. z 23.7.2009
  (Dátum doručenia: 14.08.2009)
Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia z 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 11.10.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Súhlas so zvolením do funkcie a podpisový vzor - Jérôme, René, André Couzineau
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Súhlas so zvolením do funkcie - Ing. Karol Morár, Ing. Marián Bujňák
  (Dátum doručenia: 14.08.2009)
Notárska zápisnica N 224/2009, Nz 25278/2009, NCRls 25667/2009
  (Dátum doručenia: 14.08.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.1.2009
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena predstavenstva - Emmanuel de Boutray
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Matej Okáli
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Notárska zápisnica N 270/2008, Nz 47495/2008, NCRls 47064/2008 zo dňa 5.11.2008 - zakladateľská zmluva, stanovy
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Klein
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Bezák
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Notárska zápisnica N 13/2009, Nz 1010/2009, NCRls 994/2009 zo dňa 15.1.2009
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa nezávislého audítora zo dňa 31.3.2010
  (Dátum doručenia: 01.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Výročná správa k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Výročná správa k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
notárska zápisnica N 1339/2012 Nz 36447/2012 NCRls 37205/2012 zo dňa 08.10.2012
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
súhlas a podpisový vzor - Ing. Róbert Ševela, PhDr zo dňa 02.10.2012
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
súhlas a podpisový vzor - Mgr. Vítezslav Štumpf
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
notárska zápisnica N 185/2011 Nz 674/2012 NCRls 690/2012 zo dňa 10.01.2012
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
Podpisové vzory - Ing. Matej Okáli, Ing. Karol Morár
  (Dátum doručenia: 17.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
zápisnica zo dňa 21.11.2011 - 25.11.2011 a 09.12.2011- 16.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
Stanovy a.s zo dňa 21.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára z 9.1.20014
  (Dátum doručenia: 17.02.2014)
Notárska zápisnica N 497/2014, Nz 15686/2014, NCRls 15988/2014 z 25.4.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Účtovná zvierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
výročná správa 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Podpisové vzory - Ing. Robert Ševela, Ph.D.; Mgr. Vítězslav Štumpf; Peter Havlíček; Jan Tomaník
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.9.2015
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady z 10.11.2014 - 14.11.2014
  (Dátum doručenia: 13.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Stanovy z 3.8.2017
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Súhlas zo dňa 07.12.2017
  (Dátum doručenia: 25.01.2018)
Zápismica z 06.12.2017
  (Dátum doručenia: 25.01.2018)
Notárska zápisnica N 957/2017, Nz 26912/2017, NCRls 27478/2017
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Podpisový vzor Ing. Karol Morár
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Podpisový vzor Ing. Matej Okáli
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2019
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)