Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  12145/B-Zbl

Obchodné meno: 
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Karadžičova 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
 
IČO: 
35 702 958
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.11.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 04.02.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.02.2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.10.01
  (Dátum doručenia: 14.02.2005)
účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 03.05.2005)
výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 03.05.2005)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 03.05.2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.03.2007
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 08.04.2008
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 12.02.2007
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny k 24.4.2009
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
Plnomocenstvo pre advokátov Mgr. Ľubomíra Mareka, Mgr. Branislava brocka, Mgr. Štefana Artnera
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 23.4.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2011/03176-2, zo dňa 20.1.2011
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
Dohoda spoločníkov o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 14.1.2011
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
Dohoda spoločníkov o zmene Spoločenskej zmluvy zo dňa 14.1.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 3.3.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.4.2009
  (Dátum doručenia: 27.04.2009)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 20.7.2010
  (Dátum doručenia: 20.08.2010)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 14.01.2011
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.09.2010
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
účtovná závierka k 30.09.2010
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 08.10.2012)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.10.2012)
podpisové vzory- Thomas Craig Freyman, Andrea Lucci zo dňa 01.01.2013
  (Dátum doručenia: 25.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.09.2011)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 28.09.2012
  (Dátum doručenia: 19.10.2012)
Plnomocenstvo zo dňa 28.09.2012
  (Dátum doručenia: 19.10.2012)
výročná správa a účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.09.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 26.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Podpisový vzor - Alan Udus zo dňa 27.02.2015
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2015)
Rozhodnutie spolocnikov mimo valneho zhromazdenia - Abbott Gibraltar
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Rozhodnutie spolocnikov mimo valneho zhromazdenia - Abbott Luxembourg
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Zivnostenske opravnenie
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. zo dňa 1.1.2013 - spoločník Abbott Investments Luxembourg S.a.r.l.
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. zo dňa 1.1.2013 - spoločník Abbott Holding (Gibraltar) Limited podpísané pánom I. R. Currie a pánom J. P. Galliano
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. zo dňa 1.1.2013 - spoločník Abbott Holding (Gibraltar) Limited podpísané pánom T. C. Freyman
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2017)
Zakladateľská listina.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Živnostenský list.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
úplné znenie SZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
čestné vyhlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Rozhodnutie spoločníka Gibraltar.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Rozhodnutie Luxembourg.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Zakladateľská listina.zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2017)
Rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2017)
Rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2018)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
poa.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.11.2019)
Rozhodnutie spoločníka 1.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Rozhodnutie spoločníka 2.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
dohoda spoločníkov zo dňa 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Notárska zápisnica N 1622/2010, Nz 43920/2010 zo dňa 15.11.2010 ( zmluva o zlúčení )
  (Dátum doručenia: 07.12.2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 07.12.2010)
Rozhodnutie spolocnika Gibraltar.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2018)
Rozhodnutie spolocnika Lux.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 18.02.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)