Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1178/V-Zbl

Obchodné meno: 
MAXIMA BROKER, a.s.
 
Sídlo: 
Moldavská cesta 10/2273
Košice 040 11
 
IČO: 
36 206 288
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
02.05.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
prezenčná listina prítomných na riadnom valnom zhromaždení.asice
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
notárska zápisnica - N 269/2021.asice
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
listina o vymenovaní člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
listina o vymenovaní člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
listina o vymenovaní do funkcie podpredsedníčky predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 10.11.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Listina o vymenovaní nového člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Prezenčná listina prítomných na VZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Notárska zápisnica N 125/2019 Nz 13697/2019 NCRIs 13994/2019 osvedčenie o priebehu a výsledoch MVZ
  (Dátum doručenia: 09.05.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.05.2019)
Prezenčná listina prítomných na MVZ
  (Dátum doručenia: 09.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Notárska zápisnica N 53/2016, Nz 5555/2016, NCRls 5719/2016 osvedčenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 04.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Listina o odvolaní člena dozornej rady: Monika Képesová
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina o odvolaní člena dozornej rady: Ing. Peter Ďurica
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina o odvolaní z funkcie predsedu a člena dozornej rady: MVDr. Ayele Tesfaye, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina o menovaní nového člena dozornej rady: Ing. Peter Ďurica
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina o menovaní nového člena dozornej rady: Monika Képesová
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina o menovaní nového člena a predsedu dozornej rady: MVDr. Ayele Tesfaye, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 263/2014, Nz 27160/2014, NCRls 27668/2014 osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Listina kandidátov za členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Plnomocenstvo: RNDr. Katarína Tesfaye, rod. Ďuricová
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Výpis z OR OS KE I
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Notárska zápisnica č. N 233/2013, Nz 25279/2013, NCRls 25787/2013 osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Rozhodnutie NBS č. ODT-4349/2013
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Správa nezávislého audítora 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Notárska zápisnica č. N 162/2012, Nz 29693/2012, NCRIs 30345/2012 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 30.08.2012)
Notárska zápisnica č. N 106/2012, Nz 18151/2012, NCRIs 18553/2012 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Prezenčná listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Listina o menovaní nového člena predstavenstva: Jozef Sedláček
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Listina o menovaní nového člena a predsedu predstavenstva: RNDr. Katarína Tesfaye
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Notárska zápisnica N 106/2012, Nz 18151/2012, NCRIs 18553/2012 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Správa nezávislého audítora 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Notárska zápisnica č. N 45/2012, Nz 6713/2012, NCRIs 6888/2012 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Listina o menovaní nového podpredsedu predstavenstva: Gabriela Petrušková Bartáková
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Prezenčná listina prítomných na MVZ
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Správa nezávislého audítora 2010
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia RVZ
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Prezenčná listina prítomných na RVZ
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Listina kandidátov za členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 1498/2011, NCRls 1530/2011 osvedčnie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Listina o menovaní nového podpredsedu predstavenstva: Eduard Szabó
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Listina o menovaní nového člena: Gabriela Petrušková Bartáková
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Vzdanie sa funkcie podpredsedu a člena predstavenstva: Bc. Jana Divinecová
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODT-13770/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Prezenčná listina zo zasadnutia RVZ
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Prezenčná listina z RVZ
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Notárska zápisnica N 144/2009, Nz 22668/2009, NCRIs 23063/2009 osvedčenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/08039-4
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 24277/2010, NCRls 24671/2010 osvedčenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Prezenčná listina z VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Plnomocenstvo pre: RNDr. Katarína Kolibárová
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Splnomocnenie pre: Peter Farkaš
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Plnomocenstvo: RNDr. Katarína Kolibárová
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 24277/2010, NCRIs 24671/2010 osvedčenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Zápisnica z RVZ z 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o menovaní nového člena DR: Ing. Júlia Juhásová
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o menovaní nového člen DR: Ing. Edita Maňkošová
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o odvolaní predsedu dozornej rady: Doc. PhDr. Ladislav Belanský, CSc.
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o menovaní nového predsedu dozornej rady: MVDr. Ayele Tesfaye, PhD.
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o odvolaní člena DR: MVDr. Ayele Tesfaye, PhD.
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Listina o odvolaní člena DR: Ing. Mária Juhásová
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Prezenčná listina z RVZ z 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: RNDr. KatarínaTesfaye
  (Dátum doručenia: 25.01.2010)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 16.11.2009)
Listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 16.11.2009)
Notárska zápisnica N 144/2009, Nz 22668/2009, NCRIs 23063/2009 osvedčenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Prezenčná listina z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Notárska zápisnica N 4/2008, Nz 1180/2008, NCRIs 1167/2008 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
ŽL č. OŽP-C/2008/00861-4
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
ŽL č. OŽP-C/2008/00861-5
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Notárska zápisnica č. N 269/2007, Nz 40418/2007, NCRls 40118/2007 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
Zápisnica zo zasadania RVZ + plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Listina o menovaní nového člena predstavenstva - J. Divinecová
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Listina o menovaní nového člena predstavenstva - E. Szabo
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Listina o menovaní nového člena predstavenstva - J. Sedláček
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Listina o odvolaní člena predstavenstva - A. Kolibárová
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Listina o odvolaní člena predstavenstva - MVDr. T. Kolibár
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Notárska zápisnica č. N 26/2007, Nz 4029/2007, NCRls 4015/2007 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Výročná správa + zápisnica zo zasadnutia RVZ za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Skončenie funkcie člena DR: Jozef Sedláček
  (Dátum doručenia: 24.02.2006)
Listina o ustanovení nového člena DR: Ing. Mária Juhásová
  (Dátum doručenia: 24.02.2006)
Zápisnica z RVZ + plnomocenstvo + zmluva o výkone funkcie: MVDr. Tomáš Kolibár, RNDr. Katarína Kolibárová, Adela Kolibárová
  (Dátum doručenia: 24.02.2006)
Výročná správa + zápisnica z rokovania RVZ za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia RVZ - 2x
  (Dátum doručenia: 07.04.2005)
Výročná správa za rok 2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 07.04.2005)
Správa audítora a účtovná závierka k 31. 12. 2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 07.04.2005)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Správa audítora 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Výročná správa + správa audítora 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Podpisový vzor: MVDr. Tomáš Kolibár - člen predstavenstva, Jozef Sedláček - člen DR, Adela Kolibárová - člen predstavenstva, Doc. PhDr. Ladislav Belanský, CSc. - predseda dozornej rady, MVDr. Tesfaye Ayele Gebru, PhD. - člen DR, RNDr. Katarína Kolibárová - predseda predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Notárska zápisnica N 193/2002, Nz 190/2002 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Prezenčná listina z VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR