Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  49/P-Zbl

Obchodné meno: 
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
 
Sídlo: 
Strojnícka 9
Prešov 080 06
 
IČO: 
00 605 956
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Stanovy-uplne znenie.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Osvedcenie o zivnost.opravneni.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
not. záp. N 246/2017
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
not. záp. N 321/2015
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
not. záp. N 541/2013
  (Dátum doručenia: 06.12.2013)
účt. záv. 2012+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
účt. záv. 2011 + výr, správa + audit.
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
not. záp. N 257/2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 10.06.2011)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
not. záp. N 278/2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
prehlásenie
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
osvedčenie OŽP
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
účt. záv. 2009 + výr. správa 2009
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
not. záp. N 470/2009
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
not. záp.N 171/2009
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
rozhodnutie o premene men.hodnoty
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
účt. záv. 2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
not. záp. N 434/2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
podpisové vzory - L. Krajči, R. Kohút, M. Majirský
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
not. záp. N 227/2007
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
účt. záv. 2006 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
not. záp. N 441/2006
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
vznik funkcie predsedu
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
not. záp. N 207/2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
rozhodnutie KÚ v Prešove
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
účt. záv. 2004 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
not.záp. N 139/2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
podpisové vzory - I.Múdra, K.Šebian, F.Majirský
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
podpisové vzory - I.Múdra, K.Šebian, F.Majirský
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
účtovná závierka+správa auditora+príloha+výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 15.04.2003)
2x úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
not.zápisnica N 195/02
  (Dátum doručenia: 13.05.2002)
not.zápisnica N 367/01
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
2x účtovná závierka 2001
  (Dátum doručenia: 09.04.2002)
2x správa auditora 2001
  (Dátum doručenia: 09.04.2002)
2x výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 09.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR