Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4670/B-Zbl

Obchodné meno: 
Akzent BigBoard, a.s.
 
Sídlo: 
Ivanská cesta 2D
Bratislava 821 04
 
IČO: 
44 540 957
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.12.2008
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.01.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Notárska zápisnica N 363/2019, Nz 57316/2019, NCRls 58199/2019
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.5.2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Notárska zápisnica N 695/2017 zo dňa 30.10.2017 - Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Notárska zápisnica N 696/2017 zo dňa 30.10.2017 - Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Notárska zápisnica N 697/2017 zo dňa 30.10.2017 - Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností Akzent BigBoard, a.s. a Media representative, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.11.2016
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.3.2016
  (Dátum doručenia: 04.03.2016)
Podpisové vzory - Richard Flimel, János Gaál
  (Dátum doručenia: 04.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.12.2015.
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Notárska zápisnica N 1251/2013 Nz 56195/2013 NCRls 56973/2013 zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Notárska zápisnica N 1249/2013 Nz 56188/2013 NCRls 56962/2013 zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Notárska zápisnica N 1250/2013 Nz 56189/2013 NCRls 56968/2013 zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení zo dňa 08.11.2013
  (Dátum doručenia: 12.11.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Marcel Grega zo dňa 28.05.2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Notárska zápisnica N 584/2013 Nz 17675/2013 NCRls 18038/2013 zo dňa 28.05.2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Zmluva o POP zo dňa 25.04.2013
  (Dátum doručenia: 26.04.2013)
Znalecký posudok č. 17/2013
  (Dátum doručenia: 26.04.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.12.2012)
účtovná závierka od 1/2010 do 10/2010, , správa nezávislého auítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.01.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.01.2011)
Zmluva o zlúčení : Nástupnícka spoločnosť - Dorvick, a.s., Zanikajúca spoločnosť - BigBoard Slovensko, s.r.o ( Návrh )
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Fűlöp zo dňa 20.05.2010
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2010
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2009)
Notárska zápisnica N 289/2008 Nz 53398/2008 NCRls 52913/2008 zo dňa 01.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Milová
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Živnostenské listy zo dňa 03.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 10.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR