Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10096/R-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Pod Šípkom 1301
Partizánske 958 06
 
IČO: 
00 688 185
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
04.10.1990
 
Uložené listiny: 
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Správa audítora, výročná správa za rok 2007, účtovná závierka, uznesenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Smernica
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Róberta Rybanského
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Výročná správa za r.2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Podpisový vzor - Anna Kajabová
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Podpisový vzor - Mgr. Marián Šmatlák
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Podpisový vzor - Oľga Krajčíková
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Uznesenie zo ZD
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Uznesenie z ČS
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
zapisnica zo mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.07.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierkaza rok 2011
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Podpisové vzory členov predstavenstva Ivana Vereša, Jozefa Páleníka, Mgr. Márii Šmatlákovej, Jána Holického, Štefana Kačinu
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
účtovná závierka r. 2004, správa audítora, informácia o audite, výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.04.2004
  (Dátum doručenia: 30.11.2004)
Výpis uznesení zo zhromaždenia delgátov zo dňa 17.05.2000
  (Dátum doručenia: 30.11.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.09.2004
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Baboľ
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mária Kačinová
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Majčík
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 05.09.2003)
Zápisnica i uznesenie zo zhromaždenia delegátov, prez. listina
  (Dátum doručenia: 05.09.2003)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 24.03.2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 15.08.2002, 18.03.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 18.03.2002
  (Dátum doručenia: 24.03.2003)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.03.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 31.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Stanovy SBD 25.6.2019
  (Dátum doručenia: 05.09.2019)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Uznesenia zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Prehlásenia a podpisový vzor členov prešdstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.09.2021)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.09.2021)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)