Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  162/S-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Pod Donátom 3
Žiar nad Hronom 965 01
 
IČO: 
00 176 192
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
12.10.1961
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Zápisnica ZD 2020.zep
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Zápisnica P SBD 2020.zep
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
zápisnica zo zas. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
zápisnica zo zhromaž. delegátov
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
návrh uznesenia + hospod.výsledok za rok 2013 + návrh plánu na r.2014
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
správa o činnosti kontrol. komisie + stanovisko KK
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
zásady
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
správa vedenia + správa o činnosti dr. + správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Stanovy - úz
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
ÚZ 2012 + zápisnica
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenst.
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Podpisový vzor člena
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
ÚZ STANOVY
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
záis zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.11.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.11.2011)
ÚZ 2010+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
prehlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Zápisnica z mimor. zasad. predstav.
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delgátov
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Dodatok k Stanovám
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Odvolanie prokúry
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Prehlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
výsledky hospodárenia 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Dodatok č.4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
stanovy-úplne znenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.03.2005)
DODATOK č. 3
  (Dátum doručenia: 09.03.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 09.03.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.03.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.03.2005)
Zápisnica zo zhormaž. delegátov SBD
  (Dátum doručenia: 26.07.2004)
Zápisnica z mimor. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Zápisnica zo zhromaž. delegátov
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
podpisovy vzor
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
dodatok č.2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.06.2003)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
Odstpúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
Zápisnica zo zasad. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
DODATOK
  (Dátum doručenia: 15.11.2002)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
zápisnica z predst.
  (Dátum doručenia: 13.05.2002)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.02.2002)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie SBD
  (Dátum doručenia: 13.02.2002)
zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR