Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4693/B-Zbl

Obchodné meno: 
KPT, a. s.
 
Sídlo: 
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
 
IČO: 
35 828 218
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.12.2001
 
Deň výmazu: 
31.12.2023
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
zlucenieEDaKPTzmluva návrh.asice
  (Dátum doručenia: 25.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Podpisový vzor - Mgr. Michal Trnovský
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.6.2017
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 20.4.2016, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 4.5.2016
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Plnomocenstvo z 14.5.2016
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Notárska zápisnica N 659/2015, Nz 46731/2015, NCRls 47671/2015 z 26.11.2015, stanovy.
  (Dátum doručenia: 27.11.2015)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti z 26.11.2015.
  (Dátum doručenia: 27.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Podpisové vzory - Ing. Martin Žigo, Ing. Peter Lempeľ
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.4.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Plnomocenstvo z 22.4.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2014
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.4.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.04.2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Čestné vyhlásenie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Miroslav Pajchl
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 13.11.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Podpisový vzor_Pernecký
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Podpisový vzor_Strýček
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Listina prítomných z VZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Zápisnica z VZ_notárska
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
účtovná závierka 2009, výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Notárska zápisnica N 51/2010, NZ 18826/2010, NCRls 19245/2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Podpisové vzory - Helena Korenačková, Terézia Osuská, Ing. Jana Kocourková, Ing. Miloš Šajánek, Aurélia Grožajová
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Notárska zápisnica N 192/2008, NZ 62804/2008, NCRls 62361/2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
Notárska zápisnica N 192/2008, NZ 62804/2008, NCRls 62361/2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
Znalecký posudok č. 19/2008
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
Znalecký posudok č. 19/2008
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
Živnostenský list z 25.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 4.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Podpisový vzor - Helena Pernecká
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.4.2008, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Živnostenské listy z 22.5.2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.2.2008, splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 14.02.2008)
Podpisový vzor - Terézia Osuská
  (Dátum doručenia: 14.02.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.2.2008
  (Dátum doručenia: 14.02.2008)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 17.12.2007
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.3.2007
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Podpisový vzor - Mgr. Bronislav Vosátko
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
Zápisnica zo zasadnutia 1. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR