Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1198/V-Zbl

Obchodné meno: 
GEOTERM KOŠICE, a.s.
 
Sídlo: 
Moldavská č. 12
Košice 040 11
 
IČO: 
36 210 137
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.10.2001
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 60/2003, NZ 49813/2003 o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 19.09.2003)
Notárska zápisnica N 52/02, NZ 52/02 o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Notárska zápisnica N 225/2004, Nz 73766/2004 - Osvedčenie o priebehu riadneho VZ (kópia)
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Notárska zápisnica č. N 225/2004, Nz 73766/2004 - Osvedčenie o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 15.03.2006)
Notárska zápisnica N 493/2006 Nz 31064/2006 NCRIs 31066/2006 osvedčenie priebehu RVZ zo dňa 9.8.2006 + plnomocenstvo pre Ing. Rastislava Kupku
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Notárska zápisnica N 22/2008, Nz 28226/2008, NCRIs 27991/2008 osvedčenie o RVZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 24660/2010, NCRls 25093/2010 osvedčenie o riadnom VZ
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Odpis - Notárska zápisnica č. N 20/2010, Nz 24660/2010, NCRIs 25093/2010 - Osvedčenie o riadnom VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.05.2017)
Zápisnica MVZ
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Notárska zápisnica N 2613/2012, Nz 31901/2012, NCRIs 32582/20122 osvedčenie priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 24.09.2012)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 05.03.2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.02.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Stanovy spoločnosti zo dňa 9.8.2006
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Podpisový vzor: Ing. Dušan Čellár, Ing. Ladislav Baločko, PhDr. Iveta Friedmanová, Ing. Ladislav Biznár
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Výročná správa, audítorska správa 2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2006)
Účtovná závierka + zápisnica zo zasadnutia VZ za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Účtovná závierka, správa nezávislého audítora + zápisnica zo zasadnutia VZ 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Správa nezávislého audítora 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 13.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Audítorska správa z preskúšania účtovnej závierky 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Audítorska správa, účtovná závierka 2001 a 2002
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Výročná správa + zápis VZ + plnomocenstvo 2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Znalecký posudok č. 301/2010
  (Dátum doručenia: 07.02.2011)
Dohoda uzavretá medzi GEOTERM KOŠICE,a.s. a SLOVGEOTERM a.s. a Slovenský plynárenský priemysel,a.s. a Združenie Geoterm - Košice
  (Dátum doručenia: 07.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)