Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/T-Zbl

Obchodné meno: 
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
 
Sídlo: 
Nám. oslobodenia 12
Senica 905 47
 
IČO: 
00 168 891
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
20.10.1953
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 16.12.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2023)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.12.2022)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Uznesenie zhromaždenia delegátov z 13.4.2022
  (Dátum doručenia: 18.05.2022)
Zápisnica z 13.4.2022 o výsledku dodatočných volieb konaných do predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.05.2022)
Zápisnica z 13.4.2022
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.05.2018)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov z 18.04.2018
  (Dátum doručenia: 14.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Uznesenie zhromaždenia delegátov z 12.04.2017
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Notárska zápisnica N 113/01, Nz 113/01
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb predstavenstva a kontrolnej komisie na Zhromaždení delegátov 12.04.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb predstavenstva a kontrolnej komisie z 14.04.2011
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Zápisnica 55/16 z 55. zasadnutia predstavenstva družstva z 30.03.2016
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Výpis zo zápisnice č. 55/16
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek, PhD., Ing. Svetlana Šefčíková
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Uznesenie zhromaždenia delegátov z 14.04.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
Uznesenie zhromaždenia delegátov z 18.04.2013
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov 14.04.2011
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Výročná správa 2009 + účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Návrh na schválenie zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Výročná správa za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Návrh na uznesenie MZD 20.11.2007
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov 17.04.2007
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 23.04.2007)
Ukončenie činnosti v kontrolnej komisii
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Výpis uznesenia predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Jozef Knapec, Šaštín Stráže
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Zápisnica 45/05
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Oznámenie o úmrtí
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Výpis z uznesenia.
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Zápisnica z riadnej schôdze.
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Návrh na zapísanie dátumov narodenia členov predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Správa audítora.
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.05.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.05.2004)
Návrh na uznesenie zo dňa 15.04.2004.
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Správa mandátovej komisie.
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Prezenčná listina.
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Podpisový vzor člena KK - Ing. Ján Sukup
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Príloha k účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Žiadosť o ukončenie členstva KK - Anna Holičová, Prietrž
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov 16.04.2003
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 16.04.2003
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Podpisové vzory členov KK
  (Dátum doručenia: 03.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Ukončenie členstva v KK - Vladimír Ovečka, Šaštín - Stráže
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Ukončenie členstva v KK - Ing. Jozef Schmidt
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Ukončenie členstva v KK - Ing. Jana Oslejová, Senica
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Ukončenie členstva v KK - Zuzana Haincová, Vrbovce
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Notárska zápisnica Nz 113/01, N 113/01
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 113/01, N 113/01 + prezenčná listina + návrh na zloženie + časový harmonogram + zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Prehlásenie - Anna Drahošová, Závod
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Kópia uznesenie OS TT
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Prezenčná listina 17.04.2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 01.02.2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Úmrtný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Volebný poriadok 18.04.2001
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR