Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  265/T-Zbl

Obchodné meno: 
Službyt, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Hviezdoslavova 473
Senica 905 01
 
IČO: 
34 101 772
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.05.1994
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 426/2023, NZ 38513/2023, NCRls 39324/2023 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.11.2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.11.2023)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.08.2023)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Preberací protokol ku zmluve o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
Notárska zápisnica N 2/2023, NZ 11/2023
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.12.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Milan Pavle
  (Dátum doručenia: 14.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Juraj Kozár
  (Dátum doručenia: 14.06.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ivan Mikuš
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Žigo
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Roman Doupovec
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 25.05.2017
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Zápisnica z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Žigo
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Výročná správa za rok 2014 + Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2014
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 20.04.2015
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2012 + Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 12.11.2013)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Vyhlásenie Ing. Peter Brestovanský
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Vyhlásenie Ing. Ivan Mikuš
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Vyhlásenie Ing. Roman Doupovec
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Vyhlásenie Ing. Jozef Galdun
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 15.11.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Podpisový vzor konateľa Ing. Mrislav Pajchl
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Podpisový vzor konateľa Ing. Jozef Smolka
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Zápisnica Z VZ_II
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Smolka
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Kocourkova
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Sapák
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Krištofová
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Podpisový vzor_Strýček
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Písomné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Zápisnica z VZ_I
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Listina prítomných z VZ_I
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Listina prítomných z VZ_II
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Podpisový vzor konateľa Ing. Miloš Šajánek
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Podpisový vzor konateľa Ing. Jana Kocourková
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Miloš Šajánek na Ing. Miloš Šajánek
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.09.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.09.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 19.11.2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Zápisnica z XXXIII. MVZ 18.11.2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jozef Smolka
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Vyjadrenie spoločníkov k uzneseniu PR XVI. formou per rollam
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Vyjadrenie spoločníkov k uzneseniu PR XVII. formou per rollam
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Správa audítora k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Výročná správa za rok 2006 + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Kúpna zmluva medzi Mesto Senica a Službyt, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Znalecký posudok 21/2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Znalecký posudok 22/2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Znalecký posudok 52/2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Vyjadrenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia XXX. riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mesto Senica na COMERON SPS, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia XXVIII. VZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Vyjadrenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 15.04.2004.
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Daňové priznanie r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Súvaha za r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Výkaz za r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Príloha k úč. závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Konsolidovaná úč. závierka.
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
Spoločenská zmluva - úz
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Potvrdenie o trvalom pobyte
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Fotokópia OP, Ing. Martin Pernecký, Miloslavov
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 26.02.2003
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Projekt rozdelenia spoločnosti COMERON, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Uznesenie OR - OS BA
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
dodatok č. 7
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
vyjadrenie spoločníkov k uzneseniu PR XI. formou per rollam
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
vyhlásenie člena doz. rady do funkcie, Ľubomír Béreš
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
vyhlásenie konateľa, Ing. Milan Hassek
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
podpisový vzor, Ing. Milan Hessek
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)